Boeren zonder kunstmest stap dichterbij in Achterhoek

15-3-2019 4 mensen knippen een lintje door

Boeren zonder kunstmest komt in de Achterhoek een stap dichterbij door de ingebruikname van een speciale bemestingsmachine. De machine is geschikt voor Groene Weide Meststof, een kunstmestvervanger gemaakt uit dierlijke meststof. Deze meststof moet ervoor zorgen dat boeren straks geen kunstmest meer hoeven te gebruiken.

Geen kunstmest meer

De machine is in gebruik genomen door gedeputeerde Peter Drenth en Marjolein Sonnema, directeur agro van het Ministerie van Landbouw. De bemestingsmachine valt onder het project Kunstmestvrije Achterhoek. De Provincie Gelderland draagt in totaal ongeveer 1 miljoen euro bij aan dit project. Het doel is dat boeren de voedingsstoffen uit dierlijke mest zo goed mogelijk benutten en daarmee de kringloop verder sluiten. Door minder kunstmest te gebruiken hoeft er ook minder kunstmest te worden geproduceerd, waar CO2 bij vrijkomt.

Oplossing mestoverschot

Gedeputeerde Peter Drenth is enthousiast over de proef: ‘Dit is misschien wel de oplossing voor het fosfaatvraagstuk en voor het mestoverschot’, zegt hij. ‘Het is mooi dat het ministerie de ruimte geeft om dit te onderzoeken’.

Groot Zevert Vergisting maakt de meststof

Groot Zevert Vergisting in Beltrum produceert sinds kort de speciale Groene Weide Meststof. De meststof is gemaakt van dierlijke mest uit de regio. Aan de ontwikkeling van de Groene Weide Meststof hebben een aantal partijen gewerkt, waaronder

  • Veevoederfabrikant
  • ForFamers
  • Groot Zevert Vergisting
  • Nijhuis Industries
  • Wageningen Universiteit
  • Research en belangenbehartiger LTO-Noord.

Vrijstelling Europese regels

De praktijkproef in de Achterhoek met de speciale Groene Weide Meststof is uniek in Nederland. Voor de proef is dankzij de inzet van het Ministerie van Landbouw een vrijstelling verkregen van Europese richtlijnen. Die vrijstelling geldt nog tot 2021. Wageningen Universiteit doet er in deze periode onderzoek naar in hoeverre deze manier van bemesten zorgt voor schoner grondwater.

Veehouders doen dit jaar mee

Dit jaar doen ongeveer 55 Achterhoekse melkveehouders mee, met een totaal van bijna 600 hectare grasland. De bedoeling is dat de proef de komende jaren uitbreidt naar 7500 hectare met verschillende gewassen. Drenth: ‘Dit is een heel mooi voorbeeld van Kringlooplandbouw, waarbij kringlopen worden gesloten. De Achterhoek laat hier mee zien dat er niet alleen over wordt gesproken maar dat het ook in de praktijk wordt gebracht’.

Terug naar nieuwsoverzicht