crl=214;crw=700;crt=15;crh=467;

H.T.W. (Rosmarijn) Boender (VVD)

Fractielid

Telefoon:

E-mail: Rosmarijn.Boender@psgelderland.nl

Woordvoerder van thema's

  • Vitaal Platteland
  • Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Invoering Omgevingswet
  • Erfgoed & Monumentenzorg
  • Regio Veluwe (oost van de A28/Stedendriehoek)

Nevenfuncties

Betaald:

  • Raadscomissie ARZ van Hattem (tot 1 juli 2019)

Onbetaald:

  • Secretaris Stichting Fractie-Assistentie VVD in Provinciale Staten van Gelderland
  • Medezeggenschapsraad van onze openbare basisschool “‘t Palet” in Hattem, m.i.v. augustus 2019.