Bodemsanering, verzoek vooroverleg

Bent u van plan een bodemsanering uit te voeren? Of wilt u een bodemonderzoek laten beoordelen? En wilt u daarover een vooroverleg voeren? Dan kunt u het verzoek bij ons indienen.

Voorwaarden

U dient een verzoek bij ons in als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • het verzoek moet betrekking hebben op ernstige bodemverontreiniging. Zie hoofdstuk 2.4 van beleidsnota Bodem (PDF 1 MB)
  • de grond ligt niet in de gemeente Arnhem of Nijmegen. Ligt de grond in Arnhem of Nijmegen, neem dan contact op met de desbetreffende gemeente.

Toevoegen

Lever de volgende informatie aan:

  • bodemonderzoeken¬†
  • notitie over het mogelijke saneringsplan
  • andere relevante stukken.

Verzoek indienen

Dien uw verzoek in met het formulier verzoek vooroverleg bodemsanering (Word, 136 kB).

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde documenten naar:

post@gelderland.nl.

of naar:

Provincie Gelderland
ter attentie van Afdeling VVHH / VV
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Tijdpad en kosten

Wij hebben meestal 4 weken nodig om uw verzoek te beoordelen, gerekend vanaf het moment dat u uw verzoek heeft ingestuurd.

Bij een normale procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

  • uw verzoek wordt inhoudelijk beoordeeld
  • naar aanleiding van het verzoek wordt een overleg ingepland of vindt telefonisch overleg plaats.

Links en tips 

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.