Bloemkampen bij Hierden

Bloemkampen is een gebied aan de Veluwemeerkust bij Hierden en vormt een mooie overgang van de Veluwse stuwwal naar het Veluwemeer. Het gebied is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. We gaan de natuur versterken, nieuwe natuur aanleggen en zorgen dat er meer kwelwater naar de oppervlakte komt. Natuurmonumenten, Waterschap Vallei en Veluwe en andere overheden werken hierin nauw samen. 

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden voor het herstellen van de natuur vinden plaats tussen 2021 en 2025. De periode daarvoor is nodig om gronden beschikbaar te krijgen, onderzoeken uit te voeren, de maatregelen in detail uit te werken en vergunningen aan te vragen. Dit gebeurt in overleg met de grondeigenaren. Meer informatie over Bloemkampen vindt u op de website van Natuurmonumenten.