Bijzonder transport over de weg, ontheffing

Maakt u gebruik van voertuigen zonder kenteken, zoals landbouwvoertuigen? Hiervoor vraagt u ontheffing aan bij de wegbeheerder. Is de wegbeheerder de provincie? Dan vraagt u de ontheffing bij ons aan.

Voorwaarden

U kunt een ontheffing aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • uw voertuig is zwaarder of langer dan toegestaan
  • uw voertuig heeft geen kenteken
  • uw voertuig rijdt over een provinciale weg. Op de kaart Verkeer kunt u zien of het een provinciale weg betreft. 

Ontheffing aanvragen

U kunt uw ontheffing aanvragen door uw aanvraag schriftelijk in te dienen. In uw brief kunt u meerdere voertuigen vermelden.

Stuur de ondertekende brief op naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
Beheer en Onderhoud Wegen / AGW
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Tijdpad en kosten

Wij hebben meestal 8 weken nodig om uw vergunning in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd.

Aan deze ontheffing zijn kosten verbonden. Deze vind u in de Tarieventabel provincie Gelderland 2020.

Wat mag u verwachten

Bij een normale procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

  • wij sturen een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is
  • wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen
  • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op
  • u ontvangt de ontheffing
  • belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen
  • de geldigheidsduur van de ontheffing is 3 jaar.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.