Bijzonder transport over de weg, ontheffing

Maakt u gebruik van voertuigen zonder kenteken, zoals landbouwvoertuigen? Hiervoor vraagt u ontheffing aan bij de wegbeheerder. Is de wegbeheerder de provincie? Dan vraagt u de ontheffing bij ons aan.

Voorwaarden

U kunt een ontheffing aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • uw voertuig is zwaarder of langer dan toegestaan
  • uw voertuig heeft geen kenteken
  • uw voertuig rijdt over een provinciale weg. Op de kaart Verkeer kunt u zien of het een provinciale weg betreft. 

Ontheffing aanvragen

U kunt uw ontheffing aanvragen via het aanvraagformulier Ontheffing Bijzonder transport over de weg. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Na het invullen van het formulier, ondertekent u deze door akkoord te gaan met de verklaring. U hoeft geen handtekening te scannen. Voor het toevoegen van grote bijlagen, kunt u via het formulier gebruik maken van WeTransfer. Doet u als particulier een aanvraag met DigiD voor iemand anders? Dan moet u een ondertekende machtiging (PDF 133 kB) meesturen met de aanvraag.

In alle andere gevallen kunt u alleen gemachtigde zijn door een aanvraag in te dienen via eHerkenning-ketenmachtiging. Op onze website vindt u meer informatie over eHerkenning bij provincie Gelderland en eHerkenning en ketenmachtiging in het algemeen.

Tijdpad en kosten

Wij hebben meestal 8 weken nodig om uw vergunning in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd.

Aan deze ontheffing zijn kosten verbonden. Deze vind u in de Tarieventabel provincie Gelderland 2021.

Wat mag u verwachten

Bij een normale procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

  • wij sturen een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is
  • wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen
  • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op
  • u ontvangt de ontheffing
  • belanghebbenden kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen
  • de geldigheidsduur van de ontheffing is 3 jaar.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.