Bijzonder gebruik van de weg en tijdelijke verkeersmaatregelen

Wilt u een weg tijdelijk voor bijzondere gelegenheden gebruiken? Organiseert u bijvoorbeeld een optocht, plaatst u tijdelijke verkeersmaatregelen of plaatst u een standplaats? Dan heeft u een vergunning nodig.

Toevoegen

Lever de volgende informatie aan:

  • geef aan om welke provinciale weg het gaat
  • geef aan waarvoor u de vergunning aanvraagt
  • geef aan om welke periode het gaat
  • een verkeersplan, waarbij de locatie en plaatsen van borden zijn ingetekend op een duidelijke ondergrond. U kunt hiervoor gebruik maken van de kaart verkeer.

Vergunning aanvragen

U kunt uw vergunning aanvragen via het Aanvraagformulier Gebruik van de weg (PDF 2 MB). Werkt het formulier niet goed? Bekijk de tips bij het openen van formulieren.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde documenten op naar:

post@gelderland.nl

of in enkelvoud naar:

Provincie Gelderland
Beheer en Onderhoud Wegen / AGW
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Tijdpad en kosten

Wij hebben meestal 8 weken nodig om uw vergunning in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u van de provincie Gelderland een ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer.
Als u deze vergunning aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. De hoogte van de leges vindt u in de Tarieventabel provincie Gelderland 2018. De tarieven voor 2019 zijn niet gewijzigd.

Afhandeling aanvraag

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

  • wij sturen een ontvangstbevestiging met het zaaknummer waaronder uw melding geregistreerd is
  • wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen
  • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op
  • publicatie over de vergunning gebeurt door en op kosten van de houd(st)er van de vergunning. Zie hiervoor de Tarieventabel provincie Gelderland 2018. Deze tabel geldt ook in 2019 want wij hebben de tarieven voor 2019 niet gewijzigd
  • belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Wij houden u hiervan op de hoogte
  • de provincie houdt toezicht.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.