Bijzonder gebruik van de weg en tijdelijke verkeersmaatregelen

Wilt u een weg tijdelijk voor bijzondere gelegenheden gebruiken? Organiseert u bijvoorbeeld een optocht, plaatst u tijdelijke verkeersmaatregelen of plaatst u een standplaats? Dan heeft u een vergunning nodig.

Toevoegen

Lever de volgende informatie aan:

  • geef aan om welke provinciale weg het gaat
  • geef aan waarvoor u de vergunning aanvraagt
  • geef aan om welke periode het gaat
  • een verkeersplan, waarbij de locatie en plaatsen van borden zijn ingetekend op een duidelijke ondergrond. U kunt hiervoor gebruik maken van de kaart verkeer.

Vergunning aanvragen

U kunt uw vergunning aanvragen via het Aanvraagformulier Gebruik van de weg (PDF 2 MB). Werkt het formulier niet goed? Bekijk de tips bij het openen van formulieren.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde documenten op naar:

post@gelderland.nl

of in enkelvoud naar:

Provincie Gelderland
Beheer en Onderhoud Wegen / AGW
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Tijdpad en kosten

Wij hebben meestal 8 weken nodig om uw vergunning in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u van de provincie Gelderland een ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer.
Als u deze vergunning aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. De hoogte van de leges vindt u in de Tarieventabel provincie Gelderland 2020.

Afhandeling aanvraag

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

  • wij sturen een ontvangstbevestiging met het zaaknummer waaronder uw melding geregistreerd is
  • wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen
  • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op
  • publicatie over de vergunning gebeurt door en op kosten van de houd(st)er van de vergunning. Zie hiervoor de Tarieventabel provincie Gelderland 2020.
  • belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Wij houden u hiervan op de hoogte
  • de provincie houdt toezicht.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.