heide landschap met bomen

Gelderse informatiebijeenkomst stikstof

besloten | door provincie Gelderland


12 december 2019 van 09.00 uur tot 12.00 uur

Het Koelhuis
Coenensparkstraat 1
Zutphen


Informatie

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en ecologische adviesbureaus. De raakvlakken liggen bij medewerkers die te maken hebben met vergunningverlening, handhaving en het opstellen van beleid.

Voor de deelsessie heeft u de keuze uit:

  • Gelderse maatregelen stikstof (GMS) regio Achterhoek
  • Gelderse maatregelen stikstof (GMS) regio Rijntakken
  • Gelderse maatregelen stikstof (GMS) regio Veluwe
  • Toelichting Gelderse beleidsregels (in kleinere groepen) 

De deelsessie Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) is vooral interessant voor beleidsmedewerkers. De deelsessie Toelichting Gelderse beleidsregels is vooral interessant voor vergunningverleners, handhavers en adviseurs.

Aanmelden

Wij vragen u zich persoonlijk aan te melden. Dit is mogelijk tot 9 december.

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


 
Tijdstip Omschrijving
09.00 - 09.30 Ontvangst met koffie en thee
09.30 - 10.00 Plenaire sessie:
  Stand van zaken landelijke processen en Gelderse beleidsregels stikstof
10.15 - 11.30 Deelsessies
11.30 - 12.00 Vragencafé
  Tijdens het Vragencafé is er de mogelijkheid om individuele vragen te
  stellen aan onze specialisten.