Betrokken en nieuwsgierige bezoekers bij informatiemarkt veerhaven Ochten

5-4-2019 Getekende lagenkaart

Op 3 april 2019 bezochten circa 90 betrokkenen in Ochten de informatiemarkt over de ontwikkelingen in de uiterwaarden rondom de oude veerhaven. Gemeente Neder-Betuwe, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland waren aanwezig om bezoekers uitleg te geven over de ontwikkelingen. De bezoekersreacties waren over het algemeen positief, maar er werden ook kritische vragen gesteld.

Wensen, ideeën en soms zorgen

Eerdere informatieavonden en gesprekken leverden veel inbreng van omwonenden en betrokkenen op. Deze inbreng, overheidsdoelen en resultaten van rivierkundige- en natuuronderzoeken kwamen samen in 4 verschillende varianten. De 4 varianten kwamen uitgebreid aan de orde op de informatiemarkt. Betrokken en nieuwsgierige bezoekers maakten in het Dorpshuis van Ochten van de gelegenheid gebruik om hun wensen, zorgen en ideeën te delen. Ze gaven onder andere aan dat ze blij waren dat het gebied rondom de oude veerhaven meer (recreatieve) mogelijkheden krijgt. Ook vroeg men aandacht voor behoud van de kenmerken van Ochten en voor beperking van overlast van extra bezoekers. De opmerkingen, aandachtspunten en wensen worden gebundeld en voorzien van een antwoord. De opmerkingen die leiden tot aanpassing van de stukken worden direct verwerkt.

Publiek-private samenwerking

Project Veerhaven Ochten is een samenwerkingsproject tussen Gemeente Neder-Betuwe, Waterschap Rivierenland, Rijkwaterstaat en provincie Gelderland. De uitvoering van het publieke deel van het project gebeurt door de overheidspartners samen. Daarnaast is het de wens dat een private partij (geen overheidspartij) een deel van de uiterwaarden verder ontwikkelt. Bijvoorbeeld voor dag- en/of verblijfsrecreatie en horeca. Daarvoor zijn voorwaarden vastgesteld. Nog voor de zomer volgt een vraag aan marktpartijen om de samenwerking aan te gaan.

Notitie Reikwijdte en detailniveau

De ontwikkeling zal worden getoetst op milieueffecten. De eerste stap in deze toetsing is het opstellen van een notitie reikwijdte en detailniveau. In deze notitie wordt vastgelegd welke varianten op welke milieuthema’s getoetst worden. Deze notitie zal in mei 2019 formeel ter visie worden gelegd. Een bericht hierover zal in huis aan huis bladen en op onze website worden geplaatst. Op basis van de effectbeoordeling en aanvullende onderzoeken volgt een voorkeursvariant, samengesteld uit de 4 scenario’s. 

Meer informatie

Terug naar nieuwsoverzicht