Bestuurlijke conferentie over drinkwatervoorziening

Openbaar | door provincie Gelderland


Donderdag 18 oktober 09:00 uur - 13:45 uur

The Hunting Lodge
Beekhuizenseweg 1, Rozendaal


Informatie

De bodem leent zich voor heel, heel veel... De toenemende claims vanuit de drinkwatervoorziening, bedrijven, natuur, landbouw, energietransitie, klimaatadaptie en verstedelijking vragen om uw afwegingen en beleidskeuzes.

Door de urgentie en de complexiteit van de maatschappelijke opgaven moeten die meer worden gemaakt in samenwerking en onderlinge samenhang. Meer dan in het verleden vraagt dit creatief denken, het netwerk kennen en elkaars belangen begrijpen. Tijdens deze bijeenkomst verkennen we dan ook gezamenlijk en op een inspirerende en onconventionele wijze hoe we dit kunnen bereiken.

Focussessie: drinkwater

Beleidskeuzes waarbij de bodem een rol speelt kunnen effect hebben op onze drinkwatervoorziening en andere bodemfuncties. Waar leggen we prioriteiten, kunnen we functies combineren, kent ieder zijn verantwoordelijkheden en wettelijke taken? Hoe kunnen we als bestuurders de dilemma’s oplossen en hoe geven we invulling aan eisen en plichten? In samenwerking met u resulteert deze sessie in diverse bestuurlijke handreikingen.

Wie komen er

Deze eerste conferentie is onder andere bedoeld voor wethouders, bestuurders van waterschappen, directies van omgevingsdiensten, bedrijven en TBO’s. Aanwezig zijn onder andere gedeputeerden Josan Meijers en Bea Schouten en de directie van Vitens bestaande uit Marike Bonhof en Jelle Hannema.

Aanmelden

Uw mening en inbreng is belangrijk. Ik hoop dan ook van harte dat u komt. Indien u zich nog niet heeft aangemeld kunt u dat doen via onze aanmeldpagina.

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.


 
Tijdstip Omschrijving
09.00 - 09.30 uur inloop
09.30 - 11.50 integraal bodembeleid; focus op drinkwater
11.50 - 12.00 afsluiting inhoudelijke deel
12.00 - 13.00 lunch
13.00 - 13.45 bezoek aan waterpompstation Pinkenberg
13.45 afsluiting