Beschermingsgebied grondwater: Koude-warmteopslagvrije zone, melding activiteit

Wilt u dieper dan 2 meter boren of graven in een koude-warmte opslagvrij zone? Of wilt u in deze zone vloeibare stoffen gebruiken of vervoeren die zwaarder zijn dan water? Dan moet u dit bij ons melden. Om het grondwater schoon te houden, is een aantal activiteiten is in dit gebied verboden.

Waarom zijn bepaalde activiteiten verboden?

In een koude-warmte opslagvrije zone bevindt zich het water in de diepere ondergrond dat binnen 25 jaar bij de pompputten is en wordt opgepompt om er drinkwater van te maken. Daarom is het erg belangrijk dat het grondwater schoon blijft. Als u een van de verboden of beperkte activiteiten uitvoert kunt u een boete krijgen.

Zijn uw activiteiten bedrijfsmatig, neem dan contact op met de omgevingsdienst van de regio waarin uw bedrijf ligt.

Acviteiten die verboden zijn

In een koude-warmte opslagvrije zone is het verboden een bodemenergiesysteem aan te leggen of uit te breiden. Hiervoor kan geen melding worden gedaan.

Wat mag u wel doen?

Bepaalde activiteiten zijn toegestaan. U moet hiervan een melding doen en voldoen aan de volgende voorwaarden.

Boren of dieper dan 2 meter graven

De algemene voorschriften voor mechanische ingrepen in de bodem (bijlage 4F van de Omgevingsverordening) moeten opgevolgd worden.

Het gebruiken of opslaan van vloeibare stoffen die zwaarder zijn dan water

De stoffen worden bewaard in een afgesloten en vloeistofdichte tank of verpakking of zodanig geladen en beschermd tegen weersinvloeden, dat geen gevaar bestaat op verspreiding of verstuiving van de stof.

Toevoegen

Wij vragen u om de volgende informatie te leveren:

  • kaart met de locatie erop aangegeven
  • het ingevulde formulier
  • afhankelijk van de activiteit kan een tekening nodig zijn.

Melding indienen

U doet uw melding met het Meldingsformulier activiteit beschermingsgebied grondwater: Koude-warmteopslagvrije zone.

De melding moet minimaal 3 weken voor aanvang van de activiteit gedaan zijn. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde documenten op naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Tijdpad en kosten

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

  • binnen 3 werkdagen dagen krijgt u een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is. De ontvangstbevestiging gaat niet in op de inhoud van de melding
  • uw melding wordt beoordeeld op de regelgeving van de omgevingsverordening
  • als uw melding niet compleet is, krijgt u daarover bericht. De tijd die u krijgt om uw melding volledig te maken, wordt niet bij de behandelingsduur opgeteld
  • indien de inhoud niet voldoende is, neemt de toezichthouder contact met u op. Als u binnen 3 weken na de melding geen reactie heeft gehad over de inhoud, mag de activiteit worden uitgevoerd
  • een toezichthouder kan contact met u opnemen en/of komen kijken op locatie. 

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

Links en tips

Deze informatie is een samenvatting van de Omgevingsverordening. De regelgeving die officieel van toepassing is, staat in hoofdstuk 3.3 van die verordening. Kies de meest recente geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening. Klik hiervoor op ‘Plannen selecteren’. In artikel 3.3.4 staat de regelgeving voor koude-warmte opslagvrije zones).

De kaart Drinkwater bevat de grens van Koude-warmteopslagvrije zones.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.