Beschermingsgebied grondwater: Koude-warmteopslagvrije zone, melding activiteit

Wilt u dieper dan 3 meter boren of graven in een koude-warmte opslagvrij zone? Of wilt u in deze zone vloeibare stoffen gebruiken of vervoeren die zwaarder zijn dan water? Dan moet u dit bij ons melden. 

Zijn uw activiteiten bedrijfsmatig, neem dan contact op met de omgevingsdienst van de regio waarin uw bedrijf ligt.

Acviteiten die verboden zijn

In een koude-warmte opslagvrije zone zijn de volgende activiteiten verboden:

 • Het aanleggen van bodemenergiesystemen.
 • Diepinfiltratie van hemelwater
 • Onderstaande activiteiten, waarbij niet of niet volledig aan de voorwaarden wordt voldaan.

Wat is wel toegestaan?

Boren of dieper dan 3 meter graven

De algemene voorschriften voor mechanische ingrepen in de bodem (bijlage 4F van de Omgevingsverordening) moeten opgevolgd worden.

Hiernaast bent u verplicht de activiteit te melden.

Het gebruiken of opslaan van vloeibare stoffen die zwaarder zijn dan water

 • de stoffen worden bewaard in een afgesloten en vloeistofdichte tank of verpakking of zodanig geladen en beschermd tegen weersinvloeden, dat geen gevaar bestaat op verspreiding of verstuiving van de stof.
 • het betreft geringe hoeveelheden voor normaal huishoudelijk gebruik
 • gebruik voor het functioneren van motorvoertuigen, motorwerktuigen of bromfietsen.

Voor deze activiteiten hoeft u geen melding te doen.

Melding indienen

U doet uw melding met het Meldingsformulier activiteit beschermingsgebied grondwater: Koude-warmteopslagvrije zone. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Wij vragen u om de volgende informatie aan te leveren:

 • een kaart met de locatie erop aangegeven
 • afhankelijk van de activiteit kan een tekening nodig zijn.

De melding moet minimaal 3 weken voor aanvang van de activiteit gedaan zijn.

Tijdpad en kosten

De melding verloopt als volgt:

 • binnen 3 werkdagen dagen krijgt u een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is. De ontvangstbevestiging gaat niet in op de inhoud van de melding
 • uw melding wordt beoordeeld op de regelgeving van de omgevingsverordening
 • als uw melding niet compleet is, krijgt u daarover bericht.
 • een toezichthouder kan contact met u opnemen en/of komen kijken op locatie. 
 • als u binnen 3 weken na de melding geen reactie heeft gehad over de inhoud, mag de activiteit worden uitgevoerd

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

Links en tips

officieel van toepassing is, staat in afdeling 3.2 van die verordening. Kies de meest recente geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening. Klik hiervoor op ‘Plannen selecteren’. In paragraaf 3.2.5 artikel 3.30 tot en met 3.32 staat de regelgeving voor activiteiten buiten inrichtingen in Koude-warmte opslagvrije zones. 

De kaart Drinkwater bevat de grens van Koude-warmteopslagvrije zones.

Zie ook: beschermjedrinkwater.nl 

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.