Beschermingsgebied grondwater: Boringsvrije zone, melding activiteit

Wilt u boren of graven in een boringsvrije zone? Of wilt u in dit gebied een bodemenergiesysteem aanleggen? Dan moet u deze activiteiten melden.

Waarom moet u dit melden?

Om drinkwater te maken wordt grondwater opgepompt. In een boringsvrije zone zit een beschermende kleilaag boven het grondwater. Het is belangrijk dat deze laag ongeschonden blijft.  Als u één van de verboden of beperkte activiteiten uitvoert, krijgt u een boete.

Zijn uw activiteiten bedrijfsmatig, neem dan contact op met de omgevingsdienst van de regio waarin uw bedrijf ligt.

Wat is wel toegestaan?

Boren of dieper dan 2 meter  graven is toegestaan indien u dat meldt en onder onderstaande voorwaarden:

  • de algemene voorschriften voor mechanische ingrepen in de bodem (bijlage 4F van de Omgevingsverordening) moeten opgevolgd worden 
  • een bodemenergiesysteem zit boven de kleilaag, waaronder het water zit waar het waterbedrijf het water uit pompt.

Toevoegen

Wij vragen u om de volgende informatie te leveren:

  • kaart met de locatie erop aangegeven
  • het ingevulde formulier
  • afhankelijk van de activiteit kan een tekening nodig zijn.

Melding indienen

U doet uw melding met het Formulier melding activiteit beschermingsgebied grondwater.

De melding moet minimaal 3 weken voor aanvang van de activiteit gedaan zijn. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde documenten op naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Tijdpad en kosten

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag meestal via de volgende stappen:

  • binnen 3 werkdagen dagen krijgt u een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is. De ontvangstbevestiging gaat niet in op de inhoud van de melding
  • uw melding wordt beoordeeld op de regelgeving van de omgevingsverordening
  • als uw melding niet compleet is, krijgt u daarover bericht. De tijd die u krijgt om uw melding volledig te maken, wordt niet bij de behandelingsduur opgeteld
  • indien de inhoud niet voldoende is, neemt de toezichthouder contact met u op. Als u binnen 3 weken na de melding geen reactie heeft gehad over de inhoud, mag de activiteit worden uitgevoerd.

Een toezichthouder kan contact met u opnemen en/of komen kijken op locatie. 

Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden

Links en tips

Deze informatie is een samenvatting van de Omgevingsverordening. De regelgeving die officieel van toepassing is, staat in hoofdstuk 3.3 van die verordening. Kies de meest recente geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening. Klik hiervoor op ‘Plannen selecteren’. In artikel 3.3.4 staat de regelgeving voor boringsvrijezones.

De kaart Drinkwater bevat de grens van het beschermingsgebied van boringsvrije zones grondwater.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.