Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur

De Commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur vergadert maandelijks op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur. Dit doen zij onder leiding van voorzitter Agnes Lewe en vice-voorzitter Klaas Ruitenberg.

Onderwerpen van de Commissie

De commissie behandelt deze onderwerpen:

  • regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer
  • culturele infrastructuur en monumentenzorg
  • sport.

Verslag van de laatste vergadering

Het geluid van de commissievergaderingen wordt live uitgezonden via Statenlive. De commissievergaderingen zijn naderhand ook te beluisteren via het archief. Alle vergaderstukken en verslagen kunt u vinden op het SIS.

Contact met de Commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur

U kunt contact opnemen met de gehele commissie BOC, maar ook met de commissiegriffier Joost de Wals via telefoonnummer 026 359 90 82 of e-mail j.de.wals@gelderland.nl.

Voorzitter
A.M.E. (Agnes) Lewe (SP) ( Statenlid )

Woordvoerder Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer
R. (Ruud) Bakkers (50Plus) ( Fractievolger )
R. (Rita) Braam (D66) ( Statenlid )
M. (Maurits) Gemmink (SP) ( Statenlid )
R. (Rigo) Heldoorn (D66) ( Statenlid )
J.M. (Ans) Huisman (VVD) ( Statenlid )
J. (Johann) Scheers (PVV) ( Statenlid )
P. (Peter) Kerris (PvdA) ( Statenlid )
L. (Lester) van der Pluijm (PvdDieren) (Fractievolger)
G. (Gerrit) Averesch (SGP) (Fractievolger)
P. (Pieter) Plug (ChristenUnie) ( Statenlid )
A.J. (Anja) Prins (VVD) ( Statenlid )
O.W.A. (Otto) van Verschuer (CDA) (Statenlid)
C.H. (Kees) van Baak (CDA) ( Statenlid )
W. (Wouter) Witteveen (GroenLinks) ( Statenlid )

Woordvoerder Culturele infrastructuur en monumentenzorg
R. (Ruud) Bakkers (50Plus) ( Fractievolger )
C. (Céline) Blom (D66) ( Statenlid )
G.L.Y. (Gerhard) Bos (CDA) ( Statenlid )
P. (Peter) de Vos (SP) ( Statenlid )
D. (Dick) Ebbers (ChristenUnie) ( Fractievolger )
L. (Laurens) de Kleine (PvdA) (Fractievolger)
L. (Lester) van der Pluijm (PvdDieren) (Fractievolger)
K. (Klaas) Ruitenberg (SGP) ( Statenlid )
J. (Johann) Scheers (PVV) ( Statenlid )
R.L.N. (René) Westra (VVD) ( Statenlid )
L. (Laurens) de Kleine (PvdA) (Fractievolger)
N. (Natasha) Kolbeek (Groenlinks) (Fractievolger)

Woordvoerder Sport
R. (Ruud) Bakkers (50Plus) ( Fractievolger )
C. (Céline) Blom (D66) ( Statenlid )
P. (Peter) de Vos (SP) ( Statenlid )
J.M. (Ans) Huisman (VVD) ( Statenlid )
P. (Peter) Kerris (PvdA) ( Statenlid )
H.R. (Harold) Zoet (CDA) ( Statenlid )
L. (Lester) van der Pluijm (PvdDieren) (Fractievolger)
P. (Pieter) Plug (ChristenUnie) ( Statenlid )
K. (Klaas) Ruitenberg (SGP) ( Statenlid )O.W.A. (Otto) van Verschuer (CDA) (Statenlid)
J. (Johann) Scheers (PVV) ( Statenlid )
N. (Natasha) Kolbeek (Groenlinks) (Fractievolger)