Ben ik veilig? Bekijk de risicokaart Gelderland

Iedereen wil prettig en veilig wonen, dat kan in Gelderland. Natuurlijk zijn er altijd risico’s, zoals een overstroming, een ongeluk met gevaarlijke stoffen of een incident op een bedrijventerrein. Op de overzichtskaart staan alle risicosituaties in uw leefomgeving.

Risico’s in uw omgeving op de risicokaart Gelderland

Van de kaart bestaat een openbare versie voor inwoners van de provincie en een besloten versie die overheidsprofessionals gebruiken.

Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze risicokaart. De gegevens komen van het rijk, gemeenten, waterschappen en de provincie. Wilt u weten welke mogelijke risico’s u in uw woon- of werkomgeving loopt en wat u het beste kunt doen als er een incident is, dan raadpleegt u de risicokaart van de provincie Gelderland.

Alle plaatsen met veiligheidsrisico

Op de risicokaart staan alle plaatsen aangegeven waar een risico bestaat op een calamiteit. Denk  aan bedrijven met opslag van gevaarlijke stoffen, tankstations met een LPG-installatie, rangeerterreinen, militaire terreinen, wegen, spoorlijnen en terreinen waar gevaarlijke stoffen worden overgeladen. Ook zijn de gebieden aangegeven waar bij extreem hoog water een risico bestaat op overstromingen.

Wat te doen bij een ramp

In de toelichting bij de verschillende risico’s staat aangegeven wat u het beste kunt doen en laten bij een calamiteit of ramp. De risicokaart van Gelderland is voor iedereen beschikbaar.

Risicokaart voor professionals

Voor professionals die werken in de ruimtelijke ordening, vergunningverlening, handhaving, rampenbestrijding en crisisbeheersing bestaat een aparte versie van de risicokaart. Deze informatie ondersteunt professionals in hun werkzaamheden. De risicokaart voor professionals is alleen toegankelijk voor medewerkers van een overheid of in opdracht van de overheid. Zij kunnen een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen.

Veilig voor hoog water

Samen met waterschappen, het Rijk, gemeenten en Noordrijn-Westfalen werken we samen om Gelderland te beschermen tegen hoogwater. Om het risico van overstromingen klein te houden, krijgen zowel de grote rivieren als de regionale wateren meer ruimte en worden de dijken versterkt. We kijken ook goed hoe we de schade bij eventuele overstromingen zo veel mogelijk kunnen beperken. Hoogwaterveiligheid is onderdeel van het Deltaprogramma.