Bemalen

Wilt u grondwater oppompen om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen? Dat noemen we bemalen. Bemalen is toegestaan zolang er geen ernstige bodemverontreiniging in het te verlagen grondwaterstandgebied zit. Zit dat er wel? Dan moet u een melding doen.

Toevoegen

Lever de volgende informatie aan:

  • bemalingsplan waaruit blijkt wat de invloed op bodemverontreiniging is en welke maatregelen er eventueel worden genomen om ongewenste verspreiding te voorkomen 
  • afschrift van aanvraag vergunning of melding Waterwet, aangevraagd bij het waterschap.

Melding indienen

U kunt uw melding indienen met het formulier bemaling beïnvloeding bodemverontreiniging (PDF 515 kB).
Stuur uw ingevulde en ondertekende aanvraag en gevraagde documenten naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
ter attentie van Afdeling VVHH / VV
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Tijdpad en kosten

Wij hebben meestal 5 weken nodig om uw melding te beoordelen, gerekend vanaf het moment dat u uw melding heeft ingestuurd. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Afhandeling melding

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag via de volgende stappen:

  • wij sturen een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw melding geregistreerd is
  • wij beoordelen uw melding inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen
  • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover bericht
  • U ontvangt binnen 5 weken per mail een reactie op de melding
  • tijdens de bemaling vindt mogelijk toezicht plaats.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.