Bemalen

Wilt u grondwater oppompen om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen? Dat noemen we bemalen. Bemalen is toegestaan zolang er geen ernstige bodemverontreiniging in het te verlagen grondwaterstandgebied zit. Zit dat er wel? Dan moet u een melding doen.

Toevoegen

Lever de volgende informatie aan:

  • bemalingsplan waaruit blijkt wat de invloed op bodemverontreiniging is en welke maatregelen er eventueel worden genomen om ongewenste verspreiding te voorkomen 
  • afschrift van aanvraag vergunning of melding Waterwet, aangevraagd bij het waterschap.

Melding indienen

U kunt uw melding indienen met het formulier bemaling beïnvloeding bodemverontreiniging. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Na het invullen van het webformulier ondertekent u deze (of uw gemachtigde) door akkoord te gaan met de verklaring. U hoeft geen handtekening te scannen. Voor het toevoegen van bijlagen kunt u via het formulier gebruik maken van de uploaddienst WeTransfer.

U of iemand die u hiervoor heeft gemachtigd ondertekent de aanvraag vervolgens. Doet u als particulier een aanvraag met DigiD voor iemand anders? Dan moet u een ondertekende machtiging (PDF 133 kB) meesturen met de aanvraag.

In alle andere gevallen kunt u alleen gemachtigde zijn door een aanvraag in te dienen via eHerkenning-ketenmachtiging. Op onze website vindt u meer informatie over eHerkenning bij provincie Gelderland en eHerkenning en ketenmachtiging in het algemeen.

Tijdpad en kosten

Wij hebben meestal 5 weken nodig om uw melding te beoordelen, gerekend vanaf het moment dat u uw melding heeft ingestuurd. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Afhandeling melding

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag via de volgende stappen:

  • wij sturen een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw melding geregistreerd is
  • wij beoordelen uw melding inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen
  • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover bericht
  • U ontvangt binnen 5 weken per mail een reactie op de melding
  • tijdens de bemaling vindt mogelijk toezicht plaats.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.