Behoud van prioritaire soorten

LET OP!  Inmiddels hebben wij zoveel aanvragen ontvangen dat het beschikbare bedrag bijna is besteed door de aanvragen die op dit moment bij ons in behandeling zijn. Daardoor wordt  uw subsidieaanvraag mogelijk afgewezen omdat er geen middelen meer beschikbaar zijn. Eind juni 2019 wordt het subsidieplafond mogelijk opgehoogd, waardoor aanvragen vanaf dat moment weer voor subsidie in aanmerking kunnen komen.

In Gelderland zijn 75 planten- en diersoorten die dreigen te verdwijnen. Deze prioritaire soorten staan genoemd in de Beleidsnota Actieve Soortenbescherming, bijlage 3 (PDF 2 MB). Wilt u maatregelen nemen om deze planten en dieren te behouden? Dan kunt u subsidie aanvragen. 

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • kweek in combinatie met introductie van een prioritaire soort in een leefgebied
  • introductie van een prioritaire soort in een leefgebied
  • handmatig bestuiven van een prioritaire plantensoort in een leefgebied
  • onderzoek dat zich richt op het in kaart brengen van het voorkomen van een prioritaire soort in een leefgebied
  • onderzoek dat zich richt op het kijken hoe effectief een maatregel is voor het behoud van een prioritaire soort 
  • onderzoek dat zich richt op het bepalen van maatregelen die nodig zijn voor het behoud van een prioritaire soort in een leefgebied
  • maatregelen die het leefgebied van een prioritaire soort behouden of versterken.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 4.6 (Behoud van prioritaire soorten).

Subsidie aanvragen

LET OP!  Inmiddels hebben wij zoveel aanvragen ontvangen dat het beschikbare bedrag bijna is besteed door de aanvragen die op dit moment bij ons in behandeling zijn. Daardoor wordt  uw subsidieaanvraag mogelijk afgewezen omdat er geen middelen meer beschikbaar zijn. Eind juni 2019 wordt het subsidieplafond mogelijk opgehoogd, waardoor aanvragen vanaf dat moment weer voor subsidie in aanmerking kunnen komen.

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Behoud prioritaire soorten’.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.