Behoud van prioritaire soorten

In Gelderland zijn 75 planten- en diersoorten die dreigen te verdwijnen. Deze prioritaire soorten staan genoemd in de Beleidsnota Actieve Soortenbescherming, bijlage 3 (PDF 2 MB). Wilt u maatregelen nemen om deze planten en dieren te behouden? Dan kunt u subsidie aanvragen. 

Subsidiemogelijkheden 

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • kweek in combinatie met introductie van een prioritaire soort in een leefgebied
  • introductie van een prioritaire soort in een leefgebied
  • handmatig bestuiven van een prioritaire plantensoort in een leefgebied
  • onderzoek dat zich richt op het in kaart brengen van het voorkomen van een prioritaire soort in een leefgebied
  • onderzoek dat zich richt op het kijken hoe effectief een maatregel is voor het behoud van een prioritaire soort 
  • onderzoek dat zich richt op het bepalen van maatregelen die nodig zijn voor het behoud van een prioritaire soort in een leefgebied
  • maatregelen die het leefgebied van een prioritaire soort behouden of versterken.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 4.6 (Behoud van prioritaire soorten).

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Behoud prioritaire soorten’.
Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is. 

 

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.