Begrotingssubsidie

Provinciale Staten (PS) stellen op vaste tijden in het jaar begrotingssubsidies beschikbaar. Deze zijn bestemd voor activiteiten waarvoor geen subsidieregeling beschikbaar is, maar die wel bijdragen aan onze doelen. Nadat PS een positief besluit hebben genomen, volgt er een formeel proces voor de subsidieaanvraag. We geven de subsidie als de aanvraag voldoet aan een aantal (subsidie-technische) voorwaarden. Op deze pagina informeren we u over dit proces.

Voorwaarden

Om een begrotingssubsidie te ontvangen, moet uw aanvraag voldoen aan een aantal voorwaarden:

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na besluit van PS ontvangt u een mail met een link naar het subsidieportaal. Via deze link komt u automatisch in het juiste aanvraagformulier terecht. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en de aanvraag in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.

Let op:

  • De link naar het aanvraagformulier is maximaal 6 maanden bruikbaar. U kunt uw aanvraag wel vast voorbereiden met alle documenten die op deze pagina beschikbaar zijn.

Naast het invullen van het digitale aanvraagformulier, vragen we u om een projectplan te uploaden. Mogelijk vragen we in ons beoordelingsproces om aanvullende bijlagen.

Behandeling aanvraag

De wettelijke maximale doorlooptijd van een subsidieaanvraag is 13 weken. Natuurlijk streven we ernaar om uw aanvraag sneller af te handelen. Als uw aanvraag direct bij het indienen compleet is, zorgt dit voor een kortere doorlooptijd. Om de aanvraagprocedure te versoepelen, adviseren we u om zo snel mogelijk afstemming te zoeken over het aanleveren van de verschillende documenten die nodig zijn (zowel inhoudelijk als subsidie-technisch). 

Extra informatie en tips

U kunt voor meer informatie ook onderstaande documenten lezen:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het Provincieloket via 026 359 99 99.