Beëdiging nieuwe Statenleden en Vliegveld Lelystad

25-4-2019 3 nieuwe Statenleden worden beëdigd

De eerste vergadering van de nieuwe Provinciale Statenleden stond in het teken van benoemingen, zoals die van de plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten. Ook gingen de Statenleden met elkaar in debat over het initiatiefvoorstel nieuwe werkwijze. Maar eerst mochten Bertine van Hooff (CDA), Krijn Mout (Forum voor Democratie) en Mark Smits (VVD) de eed afleggen of de belofte uitspreken. Daarmee zijn ook zij Statenlid voor Gelderland.

Luchtruim eerst goed indelen

Janneke Slingerland (ChristenUnie) vroeg mede namens SGP en Partij voor de Dieren een debat aan naar aanleiding van de Startbeslissing Programma Luchtruimherziening van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie. Ze benadrukte dat voor heel veel inwoners het openen van Vliegveld Lelystad pas denkbaar is als het luchtruim goed is ingedeeld en vliegtuigen kunnen doorstijgen. Ook wilde ze de harde garantie dat het vliegveld alleen dient voor overloop van vluchten van Schiphol. Slingerland kreeg bijval van andere partijen. Gedeputeerde Josan Meijers zegde toe de planning in beeld te brengen rondom Programma Luchtruimherziening. Ook zal ze een impressie van het debat aan de Tweede Kamer sturen.

Nieuwe werkwijze

De vorige Provinciale Staten (periode 2015-2019) gaven een voorstel voor een nieuwe werkwijze mee als advies aan de huidige Statenleden. In het debat gaven bijna alle Statenleden aan de nieuwe werkwijze te omarmen. Een argument dat vaak werd genoemd: de nieuwe werkwijze biedt meer ruimte voor inwoners en een duidelijker tijdschema. Marjolein Faber (PVV) verwachtte niet dat een andere werkwijze de kloof gaat dichten tussen burger en politiek.

Gerhard Bos plaatsvervangend voorzitter

De Statenleden stemden 3 keer schriftelijk over wie de eerste, tweede en derde plaatsvervangend voorzitter werd. Provinciale Staten benoemden Gerhard Bos (CDA) tot eerste, Celine Blom (D66) tot tweede en Klaas Ruitenberg (SGP) tot derde plaatsvervangend voorzitter.

Adviseurs EUREGIO-Raden

De Statenleden benoemden bij acclamatie (zonder stemming) de adviseurs in de EUREGIO-Raden. Corrie-Christine van der Woude (VVD), Wouter Witteveen (GroenLinks), Luuk van der Veer (PvdDieren) en Leendert Lodder (50PLUS) in de EUREGIO-Raad Rijn-Waal. Corrie-Christine van der Woude (VVD), Maïta van der Mark (GroenLinks), Wouter Kamp (ChristenUnie) en Marcel Bruins (50PLUS) nemen plaats als adviseur in de EUREGIO-Raad Gronau.

Interprovinciaal overleg (IPO)

Provinciale Staten benoemden Janet Duursma (GroenLinks) en Luuk van der Veer (PvdDieren) bij acclamatie tot hun vertegenwoordigers in de algemene vergadering van het Interprovinciaal overleg (IPO).

Terug naar nieuwsoverzicht