Badinrichting oprichten, wijzigen of uitbreiden

Wilt u een badinrichting oprichten, verbouwen, renoveren of uitbreiden? Dan moet u dat bij ons melden.

Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings en sauna's) en medische baden.

Voorwaarden

U moet een melding doen indien:

 • U gaat verbouwen, renoveren en of uitbreiden en uw badinrichting valt onder de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Whvbz).
 • U gaat een badinrichting oprichten en tenminste een van de bassins is groter dan 2m2.

Toevoegen

Lever de volgende informatie aan:

 • Overzichtstekening van de inrichting met hierop aangegeven de meest essentiële elementen (zoals toiletten, douches, kleed- en gardereroberuimten) en de situering hiervan ten opzichte van de bassins,
 • Stromingsschema van de waterbehandelingsinstallatie(s), met alle toe te passen onderdelen voorzien van een toelichting,
 • Overzichtstekening en een dwarsdoorsnede van ieder bassin. Hierbij moet het diepteverloop en de inhoud van het bassin worden aangegeven, eventueel aangevuld met de plaats en soort van de te installeren recreatieve elementen.

Melding indienen

U doet de melding minimaal 3 maanden voor aanvang van de (ver)bouw en/of het aangaan van financiële verplichtingen.

 • U doet uw melding door middel van het webformulier
 • Als u start en als u klaar bent met de (ver)bouw moet u daarvan een melding doen door middel van dit webformulier

Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. 

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Tijdpad en kosten

Wij hebben maximaal 8 weken nodig om uw melding inhoudelijk te beoordelen en te toetsen aan de voorschriften van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz), gerekend vanaf het moment dat u uw melding heeft ingestuurd. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wat mag u verwachten

 • Onmiddellijk na indienen van het formulier ontvangt u een verzendbevestiging per kerende mail. Binnen 5 werkdagen ontvangt u per mail een zaaknummer waaronder uw aanvraag is geregistreerd.
 • De betreffende gemeente ontvangt een kennisgeving van uw melding.
 • Wij beoordelen uw plannen inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw melding meestuurt, kan de afhandeling langer duren.
 • U ontvangt het beoordelingsrapport.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.