Badinrichting oprichten, wijzigen of uitbreiden

Wilt u een badinrichting oprichten, verbouwen, renoveren of uitbreiden? Dan moet u dat bij ons melden.

Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings en sauna's) en medische baden.

Voorwaarden

U moet een melding doen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • u gaat verbouwen, renoveren en of uitbreiden en uw badinrichting valt onder de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Whvbz)
 • u gaat een badinrichting oprichten en tenminste een van de bassins is groter dan 2 m2, dieper dan 50 cm en openbaar of semi-openbaar.

Toevoegen

Lever de volgende informatie aan:

 • naam, adres en telefoonnummer van de houder, eventueel contactpersoon en de badinrichting
 • naam, adres en telefoonnummer van het laboratorium dat maandelijks de waterkwaliteit gaat controleren
 • maximum aantal openingsuren
 • maximum aantal zwemmers per dag
 • maximum aantal personen dat gelijktijdig mag zwemmen
 • de herkomst en kaliumpermanganaatverbruik van het suppletiewater
 • een overzichtstekening van de inrichting, met hierop aangegeven de meest essentiële elementen, zoals het aantal toiletten, douches, kleed- en garderoberuimten en de situering hiervan ten opzichte van de bassins
 • een stromingsschema van de waterbehandelingsinstallatie(s), met alle toe te passen onderdelen voorzien van een toelichting, zodat wij een oordeel  kunnen vormen over de opzet en de capaciteit ervan
 • in het stroomschema staan ook plaats en soort van de appendages en de toe te passen meet- en regelapparatuur
 • een overzichtstekening en een dwarsdoorsnede van ieder bassin, met het diepteverloop en de inhoud van het bassin
 • eventueel aangevuld met de plaats en soort van de te installeren recreatieve elementen
 • gegevens over de afwerking en gebruikte materialen van vloeren, deuren, wanden en dergelijke.

Melding indienen

U doet de melding minimaal 3 maanden voor aanvang van de (ver)bouw en/of het aangaan van financiële verplichtingen.
U doet uw melding door een brief te sturen met daarin de hierboven gevraagde informatie. Stuur de ondertekende brief en de benodigde documenten op naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
ter attentie van Afdeling VVHH/HH zwemwater
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Melden werkzaamheden

Als u start en als u klaar bent met de (ver)bouw moet u daarvan een melding doen bij ons, dat kan per mail of per brief naar bovenstaand adres.

Tijdpad en kosten

Wij hebben maximaal 8 weken nodig om uw melding inhoudelijk te beoordelen en te toetsen aan de voorschriften van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz), gerekend vanaf het moment dat u uw melding heeft ingestuurd. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wat mag u verwachten

 • wij sturen een ontvangstbevestiging op de dag dat u een melding doet met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is
 • de betreffende gemeente ontvangt een kennisgeving van uw melding
 • wij beoordelen uw plannen inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw melding meestuurt, kan de afhandeling langer duren
 • u ontvangt het beoordelingsrapport.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.