Badinrichting, ontheffing voorschriften

Heeft u een badinrichting en kunt u niet voldoen aan bepaalde voorschriften van het Besluit Hygiëne Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Bhvbz)? Dan kunt u hiervoor een ontheffing aanvragen.

Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings en sauna's) en medische baden.

Dit heeft u nodig

Wij vragen u om de volgende informatie te leveren:

 • naam en adres van aanvrager/houder en dagtekening
 • voor welke inrichting (naam en adres) u de ontheffing aanvraagt
 • voor welk voorschrift van het Bhvbz u ontheffing aanvraagt en tot wanneer
 • uitleg waarom u ontheffing aanvraagt.

Ontheffing aanvragen

U kunt uw ontheffing aanvragen door het formulier in te vullen. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. 

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Tijdpad en kosten

We hebben maximaal 8 weken nodig om uw ontheffing in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer.

Als u een ontheffing aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. Het maakt hierbij niet uit of de aanvraag wordt goedgekeurd. De hoogte van de leges vindt u in de Tarieventabel provincie Gelderland.

Wat mag u verwachten

Bij een normale procedure verloopt de afhandeling via de volgende stappen:

 • wij sturen een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is
 • wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen
 • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op
 • wij stellen een ontwerpbesluit op
 • de houder en B&W van de gemeente kunnen binnen 2 weken een zienswijze indienen tegen dit ontwerpbesluit. Als er binnen die termijn geen zienswijzen worden ingediend, zetten wij het ontwerpbesluit om in een definitief besluit
 • het definitieve besluit wordt niet gepubliceerd
 • het besluit sturen wij zowel naar de houder als naar de gemeente. De houder kan tegen de definitieve beschikking bezwaar maken en eventueel in beroep gaan.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.