Baakse Beek in de Achterhoek

Rond het gebied van de Baakse Beek in de Achterhoek werkt Waterschap Rijn en IJssel samen met betrokken organisaties aan diverse natuurprojecten, zoals het herstel van verdroogde natuur en het versterken van land- en waternatuur.

Deze maatregelen moeten een positief effect hebben op de te verwachten klimaatveranderingen. Ze zorgen ervoor dat het gebied beter kan inspelen op droogte en wateroverlast.

Aan de volgende projecten wordt gewerkt:

In 2018 is het project Batsdijk-Kunnerij opgeleverd. 

Kijk voor meer informatie over de projecten op de website van de Baakse Beek.