crl=301;crw=699;crt=54;crh=467;

J.P. (Hans) van Ark (CDA)

Fractielid

Telefoon:

E-mail: Hans.vanArk@psgelderland.nl

Woordvoerder van thema's

  • Mobiliteit (wegeninfrastructuur, verkeersveiligheid)
  • Mobiliteit (OV)
  • Mobiliteit (fietsbeleid)
  • Veluwe

Nevenfuncties

Betaald:

  • manager¬†Diensten Organisatie Protestantse Kerk Nederland/ Predikant

Overige social media

Instagram

Facebook