Algemeen Bestuur en Financiën

De Commissie Algemeen Bestuur en Financiën (ABF) vergadert maandelijks op woensdag van 9.30 tot 12.30 uur. Dit doet zij onder leiding van voorzitter René Westra en vice-voorzitter Wouter Witteveen.

Onderwerpen van de Commissie

De commissie behandelt deze onderwerpen:

  • kwaliteit openbaar bestuur
  • algemeen bestuur
  • financiën
  • bestuurlijke samenwerking
  • stad en regio en Europese samenwerking.

Verslag van de laatste vergadering

Het geluid van de commissievergaderingen wordt live uitgezonden via Statenlive. De commissievergaderingen zijn naderhand ook te beluisteren via het archief. Alle vergaderstukken en verslagen kunt u vinden op het SIS.

Contact met de Commissie Algemeen Bestuur en Financiën

U kunt contact opnemen met de gehele commissie ABF, maar ook met de commissiegriffier Willemijn van Silfhout via telefoonnummer 026 359 84 60 of e-mail w.van.silfhout@gelderland.nl.

Voorzitter
R.L.N. (René) Westra (VVD) ( Statenlid )

Woordvoerder Kwaliteit openbaar bestuur
M.H. (Marcel) Bruins (50PLUS) ( Statenlid )
L. (Leo) de Groot (PvdDieren) ( Fractievolger )
M.H.M. (Marjolein) Faber-van de Klashorst (PVV) ( Statenlid )
P. (Peter) Kerris (PvdA) ( Statenlid )
A. (Bert) Komdeur (CDA) ( Statenlid )
F.A.J. (Frederik) Peters (VVD) ( Statenlid )
K. (Klaas) Ruitenberg (SGP) ( Statenlid )
L.P.E. (Lucia) van Milaan (D66) ( Statenlid )
P. (Peter) van 't Hoog (ChristenUnie) ( Statenlid )
P. (Paul) Kusters (SP) ( Statenlid )

Woordvoerder Financiën
M.H. (Marcel) Bruins (50PLUS) ( Statenlid )
L. (Leo) de Groot (PvdDieren) ( Fractievolger )
Y.L.W. (Yvonne) de Jager-Reder (PvdA) ( Statenlid )
M.H.M. (Marjolein) Faber-van de Klashorst (PVV) ( Statenlid )
R. (Rigo) Heldoorn (D66) ( Statenlid )
A. (Bert) Komdeur (CDA) ( Statenlid )
F.A.J. (Frederik) Peters (VVD) ( Statenlid )
B.F. (Fleur) van der Schalk (D66) ( Statenlid )
P. (Peter) van 't Hoog (ChristenUnie) ( Statenlid )
M.J.P.H. (Mike) Waltmans (VVD) ( Statenlid )
B. Wijnne (SGP) ( Statenlid )
A.M.E. (Agnes) Lewe (SP) ( Statenlid )

Woordvoerder Bestuurlijke samenwerking
M.H. (Marcel) Bruins (50PLUS) ( Statenlid )
L. (Leo) de Groot (PvdDieren) ( Fractievolger )
M.H.M. (Marjolein) Faber-van de Klashorst (PVV) ( Statenlid )
P. (Peter) Kerris (PvdA) ( Statenlid )
P. (Paul) Kusters (SP) ( Statenlid )
F.A.J. (Frederik) Peters (VVD) ( Statenlid )
K. (Klaas) Ruitenberg (SGP) ( Statenlid )
L.P.E. (Lucia) van Milaan (D66) ( Statenlid )
P. (Peter) van 't Hoog (ChristenUnie) ( Statenlid )
H.R. (Harold) Zoet (CDA) ( Statenlid )
R. (Rigo) Heldoorn (D66) (Statenlid)
W. (Wouter) Witteveen (Groenlinks) (Statenlid)

Woordvoerder Stad- en regio
G.L.Y. (Gerhard) Bos (CDA) ( Statenlid )
M.H. (Marcel) Bruins (50PLUS) ( Statenlid )
L. (Leo) de Groot (PvdDieren) ( Fractievolger )
M.H.M. (Marjolein) Faber-van de Klashorst (PVV) ( Statenlid )
P. (Peter) Kerris (PvdA) ( Statenlid )
P. (Paul) Kusters (SP) ( Statenlid )
F.A.J. (Frederik) Peters (VVD) ( Statenlid )
K. (Klaas) Ruitenberg (SGP) ( Statenlid )
B.F. (Fleur) van der Schalk (D66) ( Statenlid )
D. (Dirk) Vreugdenhil (ChristenUnie) ( Statenlid )
M.J.P.H. (Mike) Waltmans (VVD) ( Statenlid )
B. Wijnne (SGP) ( Statenlid )
W. (Wouter) Witteveen (Groenlinks) (Statenlid)

Woordvoerder Europese Samenwerking
G.L.Y. (Gerhard) Bos (CDA) ( Statenlid )
R. (Rita) Braam (D66) ( Statenlid )
M.H. (Marcel) Bruins (50PLUS) ( Statenlid )
L. (Leo) de Groot (PvdDieren) ( Fractievolger )
M.H.M. (Marjolein) Faber-van de Klashorst (PVV) ( Statenlid )
P. (Peter) Kerris (PvdA) ( Statenlid )
A.M.E. (Agnes) Lewe (SP) ( Statenlid )
F.A.J. (Frederik) Peters (VVD) ( Statenlid )
B.F. (Fleur) van der Schalk (D66) ( Statenlid )
D. (Dirk) Vreugdenhil (ChristenUnie) ( Statenlid )
B. (Bennie) Wijnne (SGP) ( Statenlid )
R. (Rigo) Heldoorn (D66) (Statenlid)
P.L.P.S. (Paul) Hofman (Groenlinks) (Statenlid)
W. (Wouter) Witteveen (Groenlinks) (Statenlid)