Agrarisch waterbeheer door loonwerkbedrijven

Subsidie is beschikbaar voor loonwerkbedrijven die van plan zijn te investeren in machines die de bodem- en waterkwaliteit ten goede komen. Zo kan bijvoorbeeld subsidie worden verstrekt voor de aanschaf van systemen voor precisiebemesting of voor investeringen in machines voor onkruidbestrijding.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

Voor de meerkosten, die zijn verbonden aan de koop van nieuwe machines die een aanpassing vormen ten opzichte van standaardmachines of de koop van nieuwe onderdelen voor de aanpassing van bestaande machines en de montage hiervan. 

De subsidie bedraagt ten hoogste 40% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 3.000 en een maximum van € 20.000.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 4.14, Agrarisch waterbeheer door loonwerkbedrijven.

Let op: subsidie wordt alleen verstrekt voor bovenwettelijke investeringen. Daarnaast moet de investering zijn opgenomen in bijlage 2 van de Regels Ruimte voor Gelderland. 

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Agrarisch waterbeheer door loonwerkbedrijven’.

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 oktober 2018 9.00 uur tot en met 31 maart 2019 17.00 uur. 

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

 Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.