Agenda en besluiten

De Gedeputeerde Staten vergaderen wekelijks. In de vergadering nemen zij besluiten over maatregelen, programma's en plannen. Op de onderstaande pagina's zijn de agenda en besluitenlijsten in te zien.