Aftrap Gelders Sportakkoord 2.0

1-11-2019 Groepje mensen staan om een flipover

Meer dan 70 organisaties, bedrijven en gemeenten kwamen op 31 oktober 2019 bij elkaar om te praten over het vernieuwen van het Gelders Sportakkoord. Doel van het akkoord is om samen sport en bewegen in Gelderland te stimuleren. Op basis van behaalde resultaten en nieuwe ambities werken de betrokken organisaties het nieuwe Gelders Sportakkoord 2.0 uitwerken. De eerste resultaten delen we op 28 november 2019 bij het Gelders Sportgala.

Een lange lijst ideeën

De bijeenkomst leverde een lange lijst van concrete onderwerpen en ambities voor het Gelders Sportakkoord 2.0 op. Van nog meer vitale sportparken en meer beweeguren op scholen, tot aan een themajaar Vitaliteit.

De deelnemers willen doorgaan met succesvolle activiteiten zoals:

  • het stimuleren van inclusief sporten
  • topsportevenementen versterken met breedtesportactiviteiten
  • inzetten op samenwerking met het bedrijfsleven.

Een nieuw Gelders Sportakkoord

Gedeputeerde sport Jan Markink: ‘We hebben de afgelopen jaren met zijn allen veel bereikt. We hebben aangepast sporten gestimuleerd, prachtige evenementen georganiseerd en met onze subsidieregeling hebben we veel sportverenigingen ondersteund. Er is ook veel veranderd ten opzichte van 3 jaar geleden. Er is inmiddels een nationaal sportakkoord en verschillende regionale sportakkoorden. Deze nieuwe tijd vraagt om een ander sportakkoord met ruimte voor nieuwe inzichten.’

Sport verbindt

De rol van de provincie verandert daarbij ook. Bij het eerste Sportakkoord was de provincie initiatiefnemer. Het Gelders Sportakkoord 2.0 wordt een initiatief van alle partijen. Als advies gaf de provincie de aanwezigen mee om naast de economische en sportieve kansen ook in te zetten op de sociale kant van sport. ‘Sport verbindt. De sportvereniging is een belangrijk onderdeel van de gemeenschap in een dorp of wijk. Daarmee kunnen we de gemeenschap dus ook versterken.’ aldus Markink.

Meerdere aanvoerders

De Gelderse Sport Federatie begeleidt de ontwikkeling van een nieuw sportakkoord. ‘Het wordt een gezamenlijk akkoord, maar daarbinnen willen we graag dat verschillende partijen een thema op zich nemen. Dus elk team zijn eigen aanvoerder’ aldus Tjienta van Pelt van de Gelderse Sportfederatie. Gelderse Sport Federatie organiseert een aantal themabijeenkomsten waarbij ze specifieke thema’s en ideeën verder uitwerken. In 2020 jaar moet het nieuwe Gelders Sportakkoord rond zijn.

Terug naar nieuwsoverzicht