Achtergrond fietsroute F348

Dit onderzoek is een vervolg op het project F348 van de Cleantech Regio, waarin men in eerste instantie een voorkeur had voor de combinatieroute. Maar er waren weinig aanwonenden van het landelijk deel van deze route die er hetzelfde over dachten. Vervolgens heeft de gemeenteraad van Lochem deze variant als onwenselijk aangemerkt. Hierop besloot de Stuurgroep Fietsruggengraat zowel de combinatieroute als de fietsroute langs de N348 als gelijkwaardige opties uit te uitwerken, in samenhang met de verkenning voor de aanpak van de provinciale weg. Daarbij is afgesproken dat de provincie als wegbeheerder het voortouw neemt.

Meer ruimte voor meer fietsers

De noodzaak voor een vlot & veilige fietsroute op dit traject is in de agenda van de Cleantech Regio vastgelegd. Kort samengevat: het fietsverkeer is intensiever geworden en verandert van karakter, zo zijn er steeds meer e-bikes en speedpedelecs. Daarbij heeft fietsen een belangrijke rol in het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen. De lengte en ligging van een route, die geheel of gedeeltelijk langs de N348 ligt, leent zich goed voor scholieren en forensenverkeer op de fiets. Om hier gehoor aan te geven is meer ruimte en een andere inrichting nodig: bredere fietspaden in 2 richtingen én de fietser vaker 'in de voorrang'.