Aanvragen subsidie natuurbeheer mogelijk

14-11-2019 Boom en natuur

Op 6 november 2019 zijn namens Gedeputeerde Staten (GS) het Natuurbeheerplan 2020 (PDF 2,3 MB)     en de inspraaknota (PDF 190 kB)     vastgesteld. In de inspraaknota reageren GS op de ingezonden zienswijzen op het ontwerp-Natuurbeheerplan 2020.

Gelders Natuurnetwerk

De aanleg van nieuwe natuur en het beheer van bestaande natuur versterkt de Gelderse natuur. Het netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden noemen we het Gelders Natuurnetwerk. Het Natuurbeheerplan geeft een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuur in dit Gelders Natuurnetwerk. Op de kaart staat precies waar we wat voor soort natuur willen.  

Subsidies op basis van Natuurbeheerplan

Subsidie is mogelijk voor organisaties en particulieren die bijdragen aan het maken en in stand houden van Gelderse natuur. Hiervoor moet het terrein binnen het Gelders Natuurnetwerk liggen. Er is subsidie beschikbaar voor:

  • het aankopen van een terrein om daar een natuurgebied van te maken
  • het veranderen van de functie van landbouwgrond naar natuur
  • het inrichten van (aangekochte) landbouwgrond als natuurgrond
  • het beheer van een natuurterrein.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het Natuurbeheerplan 2020? Dan kunt u tot en met 20 december 2019 een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland. In de bekendmaking in het Provinciaal blad staat hoe u dat kunt doen. 

U kunt elk jaar subsidie voor natuur- en landschapsbeheer (SNL) aanvragen van 15 november tot en met 31 december. Dit maken we bekend in het Plafond- en openstellingsbesluit.     Meer informatie over het aanvragen van de subsidie vindt u op deze subsidiepagina over Natuur en Landschap (SNL).

Lees meer over het Natuurbeheerplan

Terug naar nieuwsoverzicht