Aantrekkelijke werklocaties

luchtfoto bedrijventerrein

Aantrekkelijke werklocaties zijn een randvoorwaarde voor de economische ontwikkeling van bedrijven in Gelderland. Een bedrijf moet immers kunnen ondernemen op een goede plek. Als provincie zorgen we ervoor, samen met de Gelderse gemeenten, dat het juiste bedrijf zich op de juiste plek kan vestigen en zich, binnen de kaders van wet- en regelgeving, kan ontwikkelen.

Rode loper aanpak

Met onze rode loper aanpak (PDF 1,3 MB) nodigen we bedrijven uit om zich in Gelderland te vestigen of uit te breiden. We willen vroegtijdig met ondernemers om tafel om mee te denken over hun locatiekeuzes of uitbreidingswensen. We betrekken hier gemeenten en omgevingsdiensten bij om samen eventuele knelpunten te signaleren en weg te nemen. De rode loper aanpak betekent ook snel duidelijkheid geven als een ontwikkeling ergens niet past. 

Waar wilt u uw bedrijf vestigen?

Bent u op zoek naar informatie over bedrijventerreinen in Gelderland, bijvoorbeeld om uw onderneming te vestigen? Deze informatie kunt u bekijken in onze Bedrijventerreinen applicatie IBIS In deze applicatie kunt u op specifieke wensen een bedrijventerrein zoeken, bijvoorbeeld op kavelgrootte en milieucategorie.

Wilt u meer uitleg?

  

Instructiefilm: hoe kunt u de applicatie IBIS gebruiken

Lees meer over het Integrale Bedrijventerreinen Informatie Systeem (IBIS). 

Haal meer uit uw bedrijventerrein 

Loopt u als ondernemer tegen knelpunten aan die de bedrijfsvoering van u en van uw collega ondernemers belemmert? Wilt u de mogelijkheden voor de verduurzaming van uw bedrijventerrein verkennen of de samenwerking met andere ondernemers bevorderen? Lees meer over de mogelijke subsidies stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen.

Subsidieaanvragen via gemeenten 

De provincie wil bijdragen aan het doorontwikkelen en gebruik van bedrijventerreinen. Een brede visie op de toekomstige ontwikkeling van het terrein en parkmanagement is belangrijk. De gemeente kan u hierbij helpen. Zij vervullen de rol van de aanvrager voor veel van de provinciale subsidies. In sommige gevallen kan ook een belangenvereniging voor ondernemers een aanvraag doen. Lees meer over de subsidie Herstructurering-en-samenwerking-bedrijfsomgeving.

Contact

Heeft u vragen? Neem contact met ons op via het vragenformulier of telefoonnummer 026 359 99 99.