Leefbaarheid, aanpassingen gemeenschapsvoorziening

LET OP!  Inmiddels hebben wij zoveel aanvragen ontvangen dat het beschikbare bedrag (subsidieplafond) wordt besteed door de aanvragen die door ons kunnen worden gehonoreerd. Het heeft daarom helaas geen zin meer om voor 2019 nog een subsidieaanvraag in te dienen.

Beheert u een gemeenschapsvoorziening (bijvoorbeeld: een dorpshuis) en wilt u de toegankelijkheid voor gehandicapten verbeteren? Of wilt u maatregelen nemen die energie besparen of opwekken? Of wilt u aanpassingen aanbrengen waardoor er nieuwe activiteiten kunnen plaatsvinden? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het verbeteren van de toegankelijkheid van een gemeenschapsvoorziening  voor mensen met een handicap of een chronische ziekte
  • het nemen van maatregelen die energie besparen of opwekken
  • het aanbrengen van aanpassingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van nieuwe activiteiten.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 2.12 (Aanpassingen gemeenschapsvoorziening). 

Let op: u kunt alleen subsidie aanvragen als u beheerder van de gemeenschapsvoorziening bent.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Aanpassingen gemeenschapsvoorziening’.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is. 

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag voor de toegankelijkheids- en energiemaatregelen ligt tussen €10.000 en €50.000. Het subsidiebedrag voor de aanpassingsmaatregelen ligt tussen €25.000 en €100.000.

Voor minder kostbare plannen kunt u mogelijk bij uw gemeente terecht.

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.