Aanpak files A50 Nijmegen-Eindhoven

22-11-2019 Mensen poseren met een folder over de MIRT

Provincie Gelderland pakt de files aan op de A50 tussen knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven. Daarover maakten we afspraken met het Rijk en provincie Noord-Brabant. Samen reserveren we €103 miljoen. Hiermee verbreden we de weg en nemen maatregelen die zorgen voor betere doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft €69 miljoen opzijgezet, de provincies dragen ieder €17 miljoen bij.

Aanbod

Dit is de belangrijkste uitkomst van het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT). Dat is het jaarlijkse bestuursoverleg over langjarige infrastructuurprojecten. Daar deden de Brabantse gedeputeerde Christophe van der Maat en de Gelderse gedeputeerde Christianne van der Wal minister Cora van Nieuwenhuizen een voorstel. Samen met de gemeenten en het bedrijfsleven in de regio ontwikkelden we dit voorstel. Beide gedeputeerden zijn zeer tevreden over deze samenwerking en die met het Rijk.

Christianne van der Wal: ‘Door het starten van een MIRT-verkenning in combinatie met het aanbod uit de regio, pakken we snel door. De verbreding naar 2x3 rijstroken met de gebiedsaanpak langs de A50 leidt tot een betere doorstroming. En dat is goed voor de bedrijven en de economie, maar ook voor de leefbaarheid van de inwoners’.

File top-10

De snelweg tussen Nijmegen en Eindhoven is zeer druk en staat volgens de laatste cijfers op plek 8 in de file-top-10. Dat betekent ook veel overlast voor de plaatsen en wegen langs en in de omgeving van de A50, zoals Beuningen, Wijchen, Veghel, Oss en Uden. In de MIRT-verkenning kijken ze naar de verbreding en andere maatregelen.

Gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak

Het MIRT-onderzoek A50 Knooppunten Ewijk-Bankhoef-Paalgraven leidde tot het voorstel van de provincies, gemeenten en bedrijfsleven voor een gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak. Die bestaat uit maatregelen die de regio zelf verder wil oppakken.

Zoals het verbeteren van:

  • Doorstroming in de gehele A50-corridor
  • Duurzame bereikbaarheid van de verschillende steden
  • Snelfietsroutes
  • Verkeersveiligheid
  • Duurzame mobiliteit en logistiek
  • Stimuleren van gedragsverandering
  • Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden
  • Openbaar vervoer, zoals een directe treinverbinding Eindhoven-Nijmegen.

Gebied rond A50 goed voor €90 miljard omzet

De A50-corridor is het gebied langs de gelijknamige snelweg tussen de stedelijke regio’s Nijmegen/Arnhem en de Brainport Regio rond Eindhoven. Het bevat de topsectoren Hightech, Agrifood en Life Science & Health en er wonen ruim 1,5 miljoen mensen. Met een omzet van zo’n €90 miljard per jaar, dat is 12,5% van het bruto binnenlands product, is het gebied belangrijk voor de Nederlandse economie.
De snelweg heeft een belangrijke (boven)regionale en nationale functie voor het transport.

Documenten

Terug naar nieuwsoverzicht