Aan de slag voor een circulaire economie

14-10-2020

Minder grondstoffen verbruiken en minder afval produceren omdat we zo veel mogelijk hergebruiken (gesloten kringlopen). Zo zijn we minder afhankelijk van de import van schaarse grondstoffen, zorgen we voor verdienkansen voor onze bedrijven en verduurzamen we. Daarvoor gaan we aan de slag met 25 projecten bij verschillende bedrijven. We willen een zo groot mogelijk effect bereiken. Voor wat betreft gebruik van grondstoffen, uitstoot van CO2 en stikstof, én voor de economie.

Voorbeeldrol provincie

Bij een aantal projecten geven we zelf het goede voorbeeld. Zo verduurzamen we onze wegen. En we stimuleren circulair bouwen als onderdeel van de woondeal Arnhem-Nijmegen. Met onze inkoopvoorwaarden en aanbestedingen beïnvloeden we direct het verbruik van materialen. Zo worden bouwmaterialen die vrijkomen bij de sloop van het voormalige provinciekantoor Prinsenhof A opnieuw ingezet. Voor het beheer en onderhoud van onze provinciale wegen gebruiken we zo veel mogelijk duurzaam materiaal. Dat betekent zo min mogelijk primaire grondstoffen, maar vooral bestaand materiaal dat we hergebruiken zonder dat het afdoet aan de kwaliteit.

Maximaal effect

Met onze aanpak voor circulaire economie verduurzamen we landbouw, industrie, bouw en mobiliteit. In de Circulaire Atlas van Gelderland zien we dat we in die sectoren de meeste effecten op grondstoffenverbruik kunnen behalen en met de meeste impact. Met de 25 projecten in het uitvoeringsprogramma zetten we nu een belangrijke stap om deze sectoren duurzamer te maken.

Terug naar nieuwsoverzicht