Aaltense Goor bij Aalten

Het Aaltense Goor is een natuurgebied ten noordwesten van Aalten en onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. We gaan de natuur in het gebied versterken, water langer vasthouden, de landbouwstructuur verbeteren en betere recreatiemogelijkheden bieden. Waterschap Rijn en IJssel werkt hier aan samen met onder andere agrariërs, Staatsbosbeheer, Land- en Tuinbouw Organisatie, lokale natuur- en milieuorganisaties en andere overheden. 

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden voor de natuur zijn in december 2019 gestart. Informatie over het proces en de voortgang vindt u op de website van Waterschap Rijn en IJssel.