Gelderse zwerfkattendag 2019

APV instellen voor verplicht chippen, registreren en neutraliseren

Sessie 4 oktober 2019 van 11.00 uur tot 11.30 uur

In België is het sinds enkele jaren verplicht om de alle katten te chippen, registreren en te neutraliseren om het zwerfkattenprobleem breed aan te pakken. Om de kattenpopulatie beheersbaar te maken, heeft België een provinciale zwerfkattenaanpak waar alle gemeenten bij zijn aangesloten.

Minister Schouten wil geen landelijke chip- en registratieplicht instellen voor katten, zoals dat voor honden nu wel verplicht is. De minister zet in op de mogelijkheid voor gemeenten om een APV in te stellen voor het verplicht chippen en registreren. Deze APV zou een middel zijn om, bij overlast van te grote aantallen zwerfkatten, eigenaren te verplichten hun huiskat te neutraliseren. De gemeente Amsterdam is aangewezen om een pilot van twee jaar uit te voeren om katten verplicht te laten chippen en registreren. Maar hoe kan dat aangevlogen worden? Wat is daarvoor nodig? Hoe verloopt de handhaving als de APV is ingesteld? En willen Gelderse gemeenten hierin vooroplopen en de handen ineenslaan met de provincie?

Carien Radstake

Na ruim dertig jaar als leidinggevende in de eerste en tweedelijns gezondheidszorg gewerkt te hebben (onder andere als hoofd OK en locatiemanager van gezondheidscentra) heeft Carien Radstake van haar hobby haar werk gemaakt: de zwerfkat. Als medeoprichter en directeur van Stichting Zwerfkatten Nederland is het lobbywerk haar voornaamste activiteit om zo de zwerfkat op de politieke kaart te krijgen en te houden.

Stichting Zwerfkatten Nederland is opgericht om neutralisatieprojecten (sterilisatie en castratie) en alles wat daarmee samenhangt te ondersteunen en daar waar mogelijk uit te voeren. Het doel is dat het aantal zwerfkatten in Nederland vermindert en dat ze een zeldzaamheid worden. Stichting Zwerfkatten Nederland is dé belangenbehartiger voor alle zwerfkatten en zwerfkattenorganisaties in Nederland.

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.