A348: Arnhem - Dieren

In 2020 en 2021 voeren we groot onderhoud uit aan de A348 tussen knooppunt Velperbroek en de aansluiting met de N317/N348 (bij Ellecom). We vervangen het asfalt en we nemen maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. We proberen daarbij zo veel mogelijk materialen te hergebruiken en de CO2-uitstoot te beperken.

Samen met de aannemer oplossingen bedenken

Wij houden een proef met een nieuwe vorm van aanbesteden. In deze vorm stellen we ambities (doelen) vast. Aan de hand van deze ambities hebben we aannemer Boskalis geselecteerd. Samen met Boskalis werken we de ambities uit tot maatregelen. Dit doen we in een zogenaamd bouwteam. Daarin zitten medewerkers van provincie en aannemer. Wij verwachten dat deze werkwijze positief bijdraagt aan het hergebruik van grondstoffen en verminderen van CO2-uitstoot.  

Voor de A348 hebben we ambities op het gebied van:

 • Energie
 • Materialen
 • Bodem, water, ruimtegebruik en ecologie
 • Welzijn, sociale relevantie, vestigingsklimaat, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid

Kansen inventariseren

Voordat wij een ontwerp maken inventariseren we eerst welke knelpunten en kansen er in de huidige situatie zijn. Dit doen we graag samen met de omgeving. Daarom organiseren we zogenaamde thematafels. Tijdens deze tafels kunnen zorgen en ideeën geuit worden. Daarnaast vragen we deelnemers om mee te denken in oplossingen. Wij bieden daarbij veel ruimte voor innovatie.

Er zijn 4 verschillende thematafels:

 • Inpassing in de omgeving
 • Onderhoud asfalt A348
 • Onderhoud Middachterbrug
 • Fieldlab Breedband

CO2 neutraal wegenonderhoud

We brengen bij iedere weg kansen voor duurzaamheid in beeld, zoals klimaatdoelen. Met de nieuwe vorm van aanbesteden willen we ervaring opdoen om het groot onderhoud van de A348 te combineren met zoveel mogelijk CO2-reductie. Deze weg is gekozen vanwege de hoeveelheid te vervangen asfalt, de verschillende onderdelen (zoals bruggen en geleiderails) en de uitstraling van deze weg op het provinciale wegennet.

Een CO2-neutrale weg vraagt veel innovaties en nieuwe technieken. Door het toepassen van deze nieuwe manier van aanbesteden bieden wij nieuwe oplossingen en maatregelen een kans. Daarmee willen wij bijdragen aan duurzaam onderhoud van wegen.

Samen met aannemer Boskalis werken we onze ambities verder uit en maken we ze waar. Daarbij werken we ook samen met Rijkswaterstaat, gemeente Rheden en belangengroepen.

Duurzaamheidschallenge

Wij zijn op zoek naar bruikbare innovatieve en duurzame ideeën en producten. Daarom starten wij een duurzaamheidschallenge. Iedereen met innovatieve en duurzame ideeën of producten kan hieraan deelnemen. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina van de duurzaamheidschallenge.  

Asfalt opritten A348 vervangen

Tussen 20 en 22 oktober 2020 hebben we het asfalt vervangen van de A348 van de oprit bij de N317/N348 en van de oprit richting Arnhem bij de Steeg. De opritten zijn weer klaar voor de komende jaren.

Planning

 • Oktober 2020 – voorjaar 2021: thematafelbijeenkomsten;
 • 2020 – voorjaar 2021: uitwerken ambities, vergunningen aanvragen en voorbereiding op uitvoering;
 • Zomer 2021: start groot onderhoud.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.