A348: Arnhem - Dieren

In 2020 voeren we groot onderhoud uit aan de A348 tussen knooppunt Velperbroek en de aansluiting met de N317/N348 (bij Ellecom). We vervangen het asfalt en daarnaast nemen we maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Samen met de aannemer oplossingen bedenken

Voor de werkzaamheden aan de A348 besteden we op een nieuwe manier van. We maken vooraf een beschrijving van de ambities die we voor deze weg hebben. Op basis van deze ambities selecteren we een aannemer. Vervolgens bedenken we oplossingen voor deze ambities, samen met de aannemer en de omgeving. Voor de A348 hebben we ambities op het gebied van:

  • Energie
  • Materialen
  • Bodem, water, ruimtegebruik en ecologie
  • Welzijn, sociale relevantie, vestigingsklimaat, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid

Aanbesteding

Aan de hand van ambities besteden we dit werk aan. Zodra de uitvoerder(s) bekend is/zijn, werken we de ambities gezamenlijk verder uit. Dit doen we samen met de uitvoerder(s), Rijkswaterstaat, gemeente Rheden en belangengroepen.

Meedenken 

Begin 2019 vroegen wij de inwoners van Velp, Rheden, De Steeg en Ellecom om mee te denken over de werkzaamheden aan de A348. Wij organiseerden een inloopavond op 12 maart 2019. Hier vroegen wij de aanwezigen om hun ambities met betrekking tot de A348 kenbaar te maken. Aansluitend ontvingen wij ook schriftelijk nog de nodige reacties. Wij verwerkten alle reacties in een zogenaamde ambitiedocument, deze is de basis voor de aanbesteding. Op 14 oktober 2019 organiseerden we een Marktinformatiedag voor geïnteresseerde aannemers. Bent u geïnteresseerd in onze ambities en de informatie van de Marktinformatiedag, neem dan contact met ons op.

Planning

  • 2020 (voorjaar): keuze aannemer(s)
  • 2020 (voorjaar): uitwerken ambities, vergunningen aanvragen en voorbereiding op uitvoering
  • 2020 (medio): start uitvoering werkzaamheden

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.