A348: Arnhem - Dieren

In 2020 en 2021 voeren we groot onderhoud uit aan de A348 tussen knooppunt Velperbroek en de aansluiting met de N317/N348 (bij Ellecom). We vervangen het asfalt en daarnaast nemen we maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Samen met de aannemer oplossingen bedenken

Doel van de provincie is een goed onderhouden A348 met zo min mogelijk CO2, zo veel mogelijk circulariteit en duurzaamheid en in goed partnerschap met alle betrokkenen.

Gelderland onderzoekt met een nieuwe vorm van aanbesteden naar mogelijkheden voor duurzaam en circulair wegonderhoud. In deze nieuwe vorm van aanbesteding staan doelen (ambities) voorop nog voordat er maatregelen zijn bedacht. Hierdoor heeft de opdrachtnemer veel ruimte voor het toepassen van innovaties. Wij verwachten dat deze werkwijze niet alleen een grote CO2-reductie oplevert maar ook positief bijdraagt aan grondstofhergebruik en bereikbaarheid.  

Voor de A348 hebben we ambities op het gebied van:

  • Energie
  • Materialen
  • Bodem, water, ruimtegebruik en ecologie
  • Welzijn, sociale relevantie, vestigingsklimaat, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid

CO2 neutraal wegenonderhoud

Provincie Gelderland brengt bij iedere weg kansen voor duurzaamheid in beeld, zoals klimaatdoelen. Met deze nieuwe vorm van aanbesteden willen wij ervaring opdoen om het groot onderhoud van de A348 te combineren met zoveel mogelijk CO2-reductie. Deze weg is gekozen vanwege de grote omvang van de werkzaamheden, de verschillende onderdelen, zoals asfalt, bruggen, geleiderails, en de uitstraling van deze weg op het provinciale wegennet.

Een CO2 neutrale weg vraagt veel innovaties en nieuwe technieken. Door het toepassen van deze nieuwe manier van aanbesteden bieden wij nieuwe oplossingen en maatregelen een kans. Daarmee willen wij bijdragen aan duurzaam onderhoud van wegen.

Aan de hand van ambities besteden we dit werk aan. Zodra de uitvoerder(s) bekend is/zijn, werken we de ambities gezamenlijk verder uit. Dit doen we samen met de uitvoerder(s), Rijkswaterstaat, gemeente Rheden en belangengroepen.

Planning

  • 2020 (voorjaar): uitwerken ambities, vergunningen aanvragen en voorbereiding op uitvoering.
  • 2020: start werkzaamheden.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.