A348: Arnhem - Dieren

In 2021 voeren we groot onderhoud uit aan de A348 tussen de Beemd (afrit 1) en de aansluiting met de N317/N348 (bij Ellecom). We vervangen het asfalt en we nemen maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. We proberen daarbij zo veel mogelijk materialen te hergebruiken en de CO2-uitstoot te beperken.

Uitvoering

We voeren deze werkzaamheden uit vanaf 18 juli tot eind 2021.

Vervangen vangrail

Tussen 8 en 26 november 2021 vervangen we de vangral van de A348. Dit gebeurt in de avond en nacht, tussen 19.00 en 06.00 uur. Tijdens deze werkzaamheden is over een lengte van steeds 1 kilometer, 1 rijstrook voor beide rijrichtingen afgesloten. De afsluiting verplaatst zich naar de plaats waar we de vangrail vervangen. Verkeer heeft hier beperkt last van. 

Afsluiting op- en afritten (3) De Steeg bij Middachterbrug

Tussen donderdag 21 oktober, vanaf 19.00 uur, en maandag 1 november, 06.00 uur wordt de voegovergang op de Middachterbrug richting Dieren/Doesburg vervangen. Zo verminderen we de geluidsoverlast van de brug.

Op de rijbaan van de A348 is tijdens deze werkzaamheden steeds één rijstrook per rijrichting beschikbaar.

Om het werk veilig uit te kunnen voeren, zijn tijdens de werkperiode een oprit en een afrit van De Steeg (3) afgesloten. Dit is van donderdag 21 oktober van 19.00 uur tot maandag 1 november, 06.00 uur. Het gaat om:

 • Afrit De Steeg (3) vanuit Arnhem richting Dieren en Doesburg.
 • Oprit De Steeg (3), vanuit woonplaats De Steeg (Havikerwaard) richting Arnhem.

Voor het op- en afbouwen van de verkeersmaatregelen voor de uitvoering van de werkzaamheden, is het ook nodig om afrit De Steeg (3), voor 2 nachten af te sluiten voor verkeer richting Arnhem:

 • van donderdag 21 oktober van 19.00 tot vrijdag 22 oktober 06.00 uur.
 • van zondag 31 oktober 19.00 tot maandag 1 november 06.00 uur.

Alleen de oprit De Steeg 3 richting Dieren/Doesburg blijft open voor verkeer.

Werkzaamheden breedband

Van dinsdag 30 november tot en met maandag 13 december leggen we in de berm van de A348 een glasvezelnetwerk aan. De werkzaamheden bestaan uit het leggen van kabels en leidingen. Tijdens dit werk is ter hoogte van de werkzaamheden één rijstrook beschikbaar voor het verkeer.

Op bereikbaargelderland.nl staat een overzicht van de actuele werkzaamheden en omleidingsroutes.

Industrieterrein de Beemd

Industrieterrein de Beemd blijft tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar. Bestemmingsverkeer kan via knooppunt Velperbroek naar de afrit voor de Beemd rijden. Verkeer vanaf de Beemd vervolgt zijn weg via de A348 en rijdt via afrit 1 (Velp) en de A348 terug naar knooppunt Velperbroek. Vervolgens kan de omleidingsroute via de A12, N338 en N317 gebruikt worden.

Samen met de aannemer oplossingen bedenken

Het groot onderhoud besteedden we aan in een nieuwe vorm. In deze vorm stelden we ambities (doelen) vast op het gebied van:

 • energie;
 • materialen;
 • bodem, water, ruimtegebruik en ecologie;
 • welzijn, sociale relevantie, vestigingsklimaat, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid.

Aan de hand van deze ambities selecteerden we aannemer Boskalis. Samen met Boskalis werkten we de ambities uit tot maatregelen. Deze werkwijze draagt bij aan het hergebruik van grondstoffen en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Maatregelen

Het groot onderhoud bestaat uit de volgende maatregelen:

 • vervangen asfalt en vangrails A348;
 • vervangen voegovergangen Middachterbrug;
 • praktijkproef breed.

Asfalt

We werken zo CO2 neutraal mogelijk. We gebruiken bijvoorbeeld 98% van het asfalt van de A348 opnieuw. Dit doen we via een nieuwe elektrische asfaltcentrale, de Helice. Deze centrale staat op het terrein van K3 Delta (Havikerwaard), in de buurt van de A348. Zo hoeven de vrachtwagens minder ver te rijden. De Helice produceert nieuw asfalt uit gerecycled asfalt met 90% minder CO2 uitstoot dan een reguliere asfaltcentrale. Bovendien heeft de asfaltcentrale ongeveer 41% minder energie nodig dan reguliere gasgestookte centrales.

Voegovergangen Middachterbrug

In het dorp de Steeg ervaren bewoners geluidsoverlast van de voegen van de Middachterbrug. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor het onderhoud. We hebben met Rijkswaterstaat afgesproken gelijktijdig met het onderhoud aan de A348 ook onderhoud aan de brug uit te voeren. Naast het vervangen van het asfalt op de brug vervangen we ook de voegovergangen. We brengen daarbij stillere voegovergangen aan, zo verminderen we de geluidsoverlast van de brug.

Breedbandnetwerk

In de berm van de A348 leggen we een glasvezelnetwerk aan. We onderzoeken in de praktijk welke toegevoegde waarde een dergelijk netwerk heeft op het beheer en onderhoud van de weg. We maken bijvoorbeeld gebruik van een systeem om onderhoud te voorspellen, sensoren die verkeersdrukte meten en slimme camera’s die naast verkeer ook flora en fauna in beeld kunnen brengen.

Biobased proeftuin

Het laatste onderdeel van het groot onderhoud is een praktijktest ter hoogte van de parkeerplaats Valewaard met biobased materialen. Vaak zijn dit restmaterialen uit verschillende productieprocessen. De restproducten krijgen meer waarde door ze te gebruiken voor bijvoorbeeld hectometerpaaltjes, bankjes en vuilnisbakken. Door de restproducten te gebruiken verminderen we CO2 uitstoot en het zorgt voor meer circulariteit.

Geluidsscherm Velp

Ter hoogte van Velp staat een geluidsscherm tussen het dorp en de weg. Inwoners van Velp geven aan dat het geluidsscherm onvoldoende werkt. We onderzoeken daarom of de situatie kunnen verbeteren.

CO2 neutraal wegenonderhoud

We brengen bij iedere weg kansen voor duurzaamheid in beeld, zoals klimaatdoelen. Met de nieuwe vorm van aanbesteden willen we ervaring opdoen om het groot onderhoud van de A348 te combineren met zoveel mogelijk CO2-reductie. Deze weg is gekozen vanwege de hoeveelheid te vervangen asfalt, de verschillende onderdelen (zoals bruggen en geleiderails) en de uitstraling van deze weg op het provinciale wegennet.

Een CO2-neutrale weg vraagt veel innovaties en nieuwe technieken. Door het toepassen van deze nieuwe manier van aanbesteden bieden wij nieuwe oplossingen en maatregelen een kans. Daarmee willen wij bijdragen aan duurzaam onderhoud van wegen.

Duurzaamheidschallenge

Aan de hand van een duurzaamheidschallenge onderzochten we welke bruikbare innovatieve duurzame ideeën en producten nog meer toepasbaar zijn. Studenten van de HAN hebben deelgenomen aan deze challenge met het zogenaamde ‘waterwandje’. Dit is een biobased geluidsscherm met waterberging. Dit geluidsscherm plaatsen we in 2022 in de biobased proeftuin bij Valewaard. Zo kunnen we ervaring opdoen met de werking ervan.

Planning

 • 13 september tot en met 22 oktober 2021: A348 beperkt open voor verkeer, tijdelijke afzetting van 1 kilometer over 1 rijstrook;
 • voorjaar 2022: vervangen geluidsscherm Velp.

Op bereikbaargelderland.nl staat een overzicht van de actuele werkzaamheden en omleidingsroutes.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.