A1: Apeldoorn - Azelo

Vanaf 27 juni 2018 ligt het Tracébesluit (PDF 4.3 MB)  A1 Apeldoorn-Azelo en het saneringsbesluit A1 Lochem-Azelo ter inzage hier in het Provinciehuis.