Marketing en promotie vrijetijdseconomie

Wilt u provincie Gelderland of Gelderse regio’s promoten om zo de vrijetijdseconomie te versterken? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor algemene marketing en promotie van de provincie Gelderland en Gelderse regio’s.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. In onderstaande voorwaarden verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 6.11 (Marketing en promotie vrijetijdseconomie).

Let op: alleen een Regionaal Bureau voor Toerisme of Stichting Toerisme Gelderland kan subsidie aanvragen. Activiteiten gericht op marketing en promotie van Gelderse Regio’s dienen in onderlinge afstemming met alle andere Regionale bureaus voor toerisme tot stand te zijn gekomen.

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Het juiste aanvraagformulier vindt u onder het programma ‘Marketing en promotie vrijetijdseconomie’’.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2018. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit subsidieplafond bereikt is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.