6 hectare nieuw natuurgebied bij Epe aangelegd

15-3-2021

De laatste, nog kleine, bomen zijn de grond in gegaan. Daarmee is een nieuw natuurgebied bij Epe klaar. Van de ruim 6 hectare grond is 3,5 hectare beplant met nieuwe bomen. In totaal leggen we 1.700 hectare nieuw bos aan in Gelderland.

Het gebied ligt ten zuiden van Epe bij de Klaarbeek en de Verloren beek. Langs de westkant van het terrein loopt het doorgaande fietspad van Apeldoorn naar Epe. We wilden hier niet alleen nieuw bos aanleggen, maar ook het kleinschalige landschap behouden. Dat is goed gelukt. Het gebied is ingericht met loofbos en kruiden- en faunarijk grasland. We herstelden de aanwezige beken en legden een poel aan. Een picknicktafel en informatiebord die we binnenkort plaatsen, maken het natuurgebied geschikt voor recreatie.
Voor het aanleggen van dit natuurgebied werkten we samen met Waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Epe.

1.700 hectare nieuw bos in 10 jaar

In het Klimaatplan is berekend dat er landelijk in totaal 10.000 hectare nieuw bos nodig is om de klimaatdoelen te halen. We werken in Gelderland sinds 2019 aan een eigen bomen- en bosbeleid. Afgelopen december stelden we dit beleid vast. Hierin staat onder andere dat we de komende 10 jaar 1.700 hectare nieuw bos aanleggen. En dat er nog eens 1 miljoen bomen bijkomen in het landelijk gebied en in Gelderse dorpen en steden. Met vitaal, verschillend en meer bos willen we de biodiversiteit verhogen, en de klimaatverandering afremmen.

Terug naar nieuwsoverzicht