Vergaderstukken

Vergaderstukken voor de vergaderingen van Provinciale Staten of Statencommissies staan in het stateninformatiesysteem.

iPad

Met een iPad kunt u de (vergader)stukken ook via de app Politiek Portaal raadplegen.