Vergaderstukken

Vergaderstukken voor de vergaderingen van Provinciale Staten of beeldvormende of oordeelsvormende bijeenkomsten staan in het stateninformatiesysteem.

Tablet

Met een tablet kunt u de (vergader)stukken ook via de app Notubox raadplegen. U kunt de app gratis downloaden in uw appstore. De app is niet geschikt voor smartphones.