Declaraties Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten vinden dat bestuurders integer en verantwoordelijk om moeten gaan met publieke middelen. Dat geldt zeker wanneer zij op grond van hun arbeidsvoorwaarden en de geldende regels onkosten declareren.
 
Hieronder staat een overzicht van declaraties voor reis- en verblijfskosten en representatiekosten van de leden van Gedeputeerde Staten vanaf januari 2015. Declaraties van vóór januari 2015 zijn ook nog te raadplegen.