Onderzoek naar stimuleren elektrisch laden bij logistieke bedrijven

17-6-2020

We stimuleren de overstap van de logistieke sector naar elektrisch rijden. Met de komst van zero emissie zones in steden wordt dit steeds belangrijker. Het vraagt dat ook de beschikbare laadinfrastructuur (voorzieningen om op te laden) meegroeit. Eerder onderzoek heeft laten zien dat geschikte laadinfrastructuur een bepalende factor is voor bedrijven om over te stappen op elektrische voertuigen. We hebben onderzocht welke stimuleringsmogelijkheden wij hebben om knelpunten weg te nemen om zo de overstap naar elektrische logistiek makkelijker te maken.

Duurzamer

We willen de manier van verplaatsen in Gelderland vergroenen, ook van onze goederen. Daarom onderzochten we wat onze mogelijkheden en rol is bij het stimuleren van laadinfrastructuur voor de logistieke sector. Dit onderzoek richtte zich op logistieke bedrijven, die gevestigd zijn op bedrijventerreinen en logistieke voertuigen hebben zoals e-bestelwagens en e-(lichte)vrachtwagens.

Aanbevelingen

In het onderzoek is gekeken waar richting 2025 een grote laadvraag gaat komen vanuit goederenvervoer. Dat blijkt voor een groot deel op of nabij bedrijventerreinen te zijn. Laadinfrastructuur op bedrijventerreinen blijkt een belangrijke voorwaarde voor elektrische logistiek. Daarom is een aanpak ontwikkeld om in 7 stappen tot een uitrolstrategie voor bedrijventerreinen te komen en elektrische logistiek en laadinfrastructuur te versnellen.

Stimuleren

Provincies Gelderland en Overijssel werken samen om gemeenten en regio’s te ondersteunen bij de uitrol van laadinfrastructuur. Dit doen we als onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Ook werkt Gelderland aan zogenaamde Clean Energy Hubs, waar vrachtauto’s duurzaam kunnen laden en tanken. En we stimuleren de aanschaf van elektrische bestel- en vrachtwagens. Meer informatie over de mogelijkheden vindt u op onze site Subsidies/duurzame-vrachtautos. Op deze manier werken we niet alleen aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen maar verbeteren ook de luchtkwaliteit, verminderen geluidsoverlast  en maken zo Gelderland een aantrekkelijke provincie voor bedrijven en inwoners.

Meer informatie vindt u op onze site bij Verkeer-en-vervoer/NAL

Terug naar nieuwsoverzicht