4 nieuwe Sociale Innovatie pioniers in Gelderland

29-11-2019

Gelderland heeft er 4 nieuwe sociale innovatie pioniers bij. Vrijdag 29 november 2019 reikte gedeputeerde Peter Kerris in Tiel de certificaten uit aan: Kranendonk Smart Robotics (Tiel), Modderkolk Project & Maintenance (Wijchen), Doeko (Weurt) en de Movements Group (Wijchen). Als koplopers in sociale innovatie maken zij andere bedrijven bewust van de noodzaak om meer te investeren in training, scholing en nieuwe manieren van samenwerking.

Talent Beter Benutten

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Innovatie is mensenwerk. Door slimmer samen te werken en talent beter te benutten halen bedrijven meer uit de mensen en uit de organisatie. De 4 nieuwe pioniers laten zien dat sociale innovatie loont, voor bedrijf en medewerker.’

Slim (samen) werken

De economie verandert snel door digitalisering en robotisering. Maar technische vernieuwing kan niet zonder sociale vernieuwing. Het succes van innovaties is voor 75% afhankelijk van sociale innovatie. Voorbeelden hiervan zijn het werken in zelfsturende teams, werken met flexibele werktijden en verzamelplaatsen waar medewerkers van verschillende bedrijven samenwerken. Een ander voorbeeld is het trainen van de ‘21st century skills’ van medewerkers. Nieuwe technieken vragen nieuwe vaardigheden.

Sociale innovatie loont

Er zijn dit jaar al 9 sociale innovatie pioniers benoemd in Gelderland. Ze laten zien dat dat bedrijven die investeren in sociale innovatie succesvoller en vernieuwender zijn. Met meer tevreden medewerkers. Justin Geraerds (CEO Kranendonk): ‘Sociale innovatie loont. Door mensen mee laten denken, inspraak te geven en te waarderen voor het werk dat ze doen neemt de kwaliteit en efficiency van de hele organisatie toe. Samen werken aan de toekomst geeft dan zoveel werkplezier, dat dit uiteindelijk niet als werk aanvoelt’.

Te weinig tijd en geld

Uit onderzoek is gebleken dat veel Gelderse werkgevers nog achterblijven in sociale innovatie. Niet alle bedrijven hebben genoeg tijd, geld en kennis om hierin te investeren. Met de regeling sociale innovatie geeft provincie Gelderland deze bedrijven een duwtje in te rug. De provincie zet €2 miljoen in voor nieuwe initiatieven voor sociale innovatie. Meer informatie over deze regeling vindt u op www.gelderland.nl/Sociale-innovatie.

Terug naar nieuwsoverzicht