Studenten TU Delft maken plannen voor Gelderse kerken

25-3-2019

Van 18 maart tot 1 juli werken 28 studenten van de TU Delft in opdracht van de provincie Gelderland aan plannen voor de verduurzaming en herbestemming van kerken. De studenten van de opleiding Heritage & Design specialiseren zich in slim en duurzaam hergebruik en instandhouding van historische gebouwen. Provincie Gelderland werkt in het project KaDEr samen met de TU Delft. Met het wetenschappelijk onderzoeksproject KaDEr proberen provincie Gelderland en de Technische Universiteit Delft werkwijzen uit in de praktijk, meten de resultaten en delen deze kennis.

Onderzoek naar nieuwe invulling leegstaande kerken

Ook Gelderland ontkomt niet aan de leegstand van kloosters en kerken. Teruglopend kerkbezoek en hoge exploitatiekosten zorgen ervoor dat kerken en kloosters een andere invulling zoeken. De kerken zijn vaak beeldbepalend in een dorp of stad. De gemeenschap wil de gebouwen graag behouden en gebruiken voor andere activiteiten. In overleg met de eigenaren zijn drie kerken geselecteerd door de TU Delft en provincie Gelderland. Het gaat om de kerken: Sint Maartenskerk in Tiel, de Nieuwstadskerk in Zutphen en de Walburgiskerk in Arnhem. De studenten gaan onderzoeken welke functies mogelijk zijn voor deze kerken en wat er nodig is aan verduurzaming en restauratie. Josan Meijers, gedeputeerde provincie Gelderland: “Het is gewoon belangrijk dat we kennis opdoen over duurzame restauratie en zoeken naar een goede functie voor leegstaande kerken. Ik vind het vooral de samenwerking met TU Delft hierin bijzonder en mooi dat jonge mensen zo de kans krijgen ervaring op te doen!”  In juli ronden de studenten hun studies af en zullen zij hun resultaten aanbieden aan de provincie en de eigenaren van de kerken.

Praktijkonderzoek en leerplek voor studenten en vaklieden

KaDEr (Karakteristiek en Duurzaam Erfgoed) is een project van provincie Gelderland en TU Delft om  duurzame restauratiemethoden, materialen en werkwijzen in de praktijk te toetsen. KaDEr  meet effecten en resultaten en deelt kennis met monumenteigenaren, restauratiebedrijven en erfgoedorganisaties. KaDEr stimuleert monumenteigenaren het gebouwde erfgoed duurzaam in stand te houden met respect voor de monumentale waarden,  de economische en de maatschappelijke functie van erfgoed.

Living Labs

In 2019 starten nieuwe zogenoemde living labs. In de Livings labs koppelen we praktijkonderzoek aan de opleiding van studenten en leerlingen MBO (restauratiespecialisten) en onderzoekt de TU Delft het gebruik van methoden en materialen. De resultaten van het project vormen input voor het erfgoedbeleid van de provincie. Naast het onderzoek naar de kerken loopt er een living lab bij Landgoed Reuversweerd en start er dit voorjaar een living lab Landgoederen dat zich vooral richt op de ligging, omgeving en het water en natuurbeheer bij landgoederen in Oost Gelderland: Gelders Arcadië en de Graafschap. In september start er in Winterswijk een living Lab in het historisch centrum. Daar gaat het om onderzoek naar leegstaande fabriekspanden, het oude stadhuis en de muziekschool. 

Terug naar nieuwsoverzicht