Hoofdfietsnet

Wilt u als gemeente een fietsroute aanleggen of verbeteren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor de aanleg of verbetering van een fietsroute als de fietsroute valt binnen het Definitiekader voor het Hoofdfietsnet Gelderland (PDF 2,8 MB).

Voorwaarden 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 5.13 Hoofdfietsnet en de toelichting (PDF 95 kB) daarop.

U kunt alleen een subsidie aanvragen als:

  • de fietsroute is gericht op directheid, veiligheid of comfort en aantrekkelijkheid
  • de aanleg of verbetering minimaal voldoet aan de CROW-eisen uit de Ontwerpwijzer fietsverkeer 2016
  • de regio heeft ingestemd met de fietsroute.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Hoofdfietsnet‘.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. Voor deze subsidie is € 5.000.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is. 

Relevante informatie en tips

 Lees ook: 

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.