Beter Benutten Vervolg

Wilt u een project uitvoeren in het kader van het programma Beter Benutten Vervolg? Dan kunt u subsidie aanvragen. 

Subsidiemogelijkheden

Subsidie kan alleen worden verstrekt voor de uitvoering van projecten in het kader van Beter Benutten Vervolg en als het project is opgenomen in een door Gedeputeerde Staten vastgesteld bestedingsplan.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 5.10 Beter Benutten Vervolg.

Let op: subsidie kan alleen worden verstrekt als het project is opgenomen in een door Gedeputeerde Staten vastgesteld bestedingsplan.

Let op: subsidie kan alleen worden verstrekt aan de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Rheden, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en VNO-NCW.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Beter Benutten Vervolg’.  U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2018.

De subsidie bedraagt ten hoogste het bedrag waarvoor het project staat opgenomen in het bestedingsplan. 

Relevante informatie en tips

Lees of bekijk ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.