100e Gelderse Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen

1-11-2019 Peter Kerris reikt lening uit

Vrijdag 1 november 2019 reikten gedeputeerde Peter Kerris en wethouder Carla Koers de 100e Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen aan de heer K. de Koning in Zevenaar uit. Met deze lening kunnen Gelderlanders hun woning duurzaam en klaar maken voor de toekomst. Door bijvoorbeeld zonnepanelen aan te leggen of hun huis beter te isoleren.

Gemeenten en provincie

Provincie Gelderland financiert de leningen voor de helft. De andere helft financiert de gemeente. Maar dat worden er meer. Gedeputeerde Peter Kerris: ‘We willen dat alle Gelderlanders een lening kunnen aanvragen om hun huis te verduurzamen. Inmiddels hebben 20 gemeenten de verordening vastgesteld. We verwachten dat tegen het einde van het jaar meer dan 35 gemeenten meedoen.’

Energie besparen en langer thuis wonen

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) voert de regeling uit. ‘De lening stimuleert particuliere woningeigenaren om verder te kijken dan alleen energie besparen of langer thuis wonen’, legt relatiemanager Mia Buddingh van SVn uit. ‘Het is goed om te zien dat dat z’n vruchten afwerpt!’

Meer mensen helpen

Voor de meeste gemeenten is de lening een vervolg op een eigen Duurzaamheids- of Stimuleringslening. Buddingh: ‘Dankzij de bijdrage van de provincie kunnen gemeenten nu meer mensen helpen. Voordeel voor particuliere woningeigenaren is dat de nieuwe Stimuleringslening heel breed is. Je kunt met de lening het duurzaam maken van de woning financieren, maar ook het verwijderen van asbest en levensloopbestendig maken. Al moet altijd minimaal 1 energiebesparende maatregel genomen worden.’

4 Soorten leningen

Particuliere woningeigenaren van Gelderland die hun woning willen verbeteren kunnen minimaal €2.500 lenen en maximaal €50.000. De provincie wil dat de regeling voor zo veel mogelijk inwoners beschikbaar is. Een uniforme regeling die zoveel mogelijk eigenaren van Gelderland helpt, is het doel. Daarom zijn er 4 leenvormen opgenomen

  • Consumptief
  • Hypothecair
  • Verzilverlening
  • Maatwerklening.

Uniforme brede lening

Wethouder Carla Koers is blij met de stimuleringsregeling: ‘Gemeente Zevenaar heeft hoge ambities; wij willen in 2040 energieneutraal zijn. Met de Stimuleringslening Toekomstbestendig Wonen kunnen wij door de samenwerking met de provincie 2 keer zoveel woningeigenaren financieel ondersteunen.’

Terug naar nieuwsoverzicht