crl=393;crw=1607;crt=0;crh=1333;

E. (Erik) Lu (PvdDieren)

Fractievolger

Telefoon:

E-mail: Erik.Lu@psgelderland.nl

Fractievolger PvdDieren

Nevenfuncties

Betaald:

  • biologiedocent Helicon VMBO Nijmegen

Onbetaald:

  • vrijwilliger SWOA Arnhem (maatjeswerk).