Subsidies en biomassa in de Statenvergadering

16-1-2020 Statenzaal

In de Statenvergadering van 15 januari 2020 ging het over 1 van de grootste uitgavenposten van de provincie: subsidies. De Rekenkamer Oost heeft hier het rapport ‘Zicht op Subsidies’ over geschreven. Na discussie en vragen aan Gedeputeerde Jan Markink werden de aanbeveling uit het rapport, 4 voor Gedeputeerde Staten (GS) en 1 voor Provinciale Staten (PS), aangenomen.

Motie afhandelen subsidies

De Partij voor de Dieren diende op 15 januari 2020 de eerste motie van 2020 in. GS laten de subsidieregeling droogtebestrijding door LTO afhandelen. Volgens de PvdD moet de provincie zelf subsidies afhandelen, zolang de alternatieven nog niet goed met PS besproken zijn. De motie heeft het niet gehaald.

Vragenuur

Tijdens het vragenuur werden er door het Forum voor Democratie vragen gesteld over biomassa. De Partij voor de Dieren stelde een vraag over de verwachtingen rondom het verlagen van de maximale snelheid tot 100 kilometer per uur en elektrisch rijden.

Statenminuut

Bekijk hieronder de Statenminuut van woensdag 15 januari 2020.

Terug naar nieuwsoverzicht