Aantrekkelijk woongebied klaar voor de toekomst

16-1-2020 Gezamenlijke tuin met kas

Wij ondersteunen de aanpak van leegstaande gebouwen door herbestemming, transformatie of sloop. Vanaf 6 januari 2020 bieden we gemeenten ook hulp om verouderde woongebieden te verbeteren en klaar te maken voor de toekomst. Zo willen we woongebieden leefbaarder en economisch aantrekkelijker maken. Hierbij besteden we ook aandacht aan verduurzaming, energietransitie, klimaatadaptatie en betaalbaarheid.

Van planvorming naar projectuitvoering

Onder de noemer ‘SteenGoed Benutten’ willen we vanaf het begin betrokken zijn bij herontwikkelings- en transformatieprojecten waar energie op zit. Met initiatiefnemers, vastgoedeigenaren, gemeenten en andere betrokkenen brengen we projecten verder. We bieden kennis, ervaring en hulp om de plannen uit te werken. Ook brengen we partijen met elkaar in contact. Als de plannen klaar zijn, kunnen we bijdragen door projecten via de subsidie het laatste zetje te geven zodat ze ook uitgevoerd kunnen worden. De bestaande subsidie biedt een aantal nieuwe mogelijkheden voor ondersteuning.

Subsidie voor verbetering verouderde woonwijken

Er zijn forse investeringen nodig om verouderde wijken klaar te maken voor de toekomst en om woongebieden leefbaarder en economisch aantrekkelijk te maken. Wij gaan hierbij helpen. Sinds 6 januari 2020 ondersteunen we met de subsidie ‘van uitvoeringsgereed naar realiseren’ de herstructurering van bestaande wijken. Dit doen we met zowel procesondersteuning als subsidie om de plannen uit te voeren. Hierbij gaat het vooral om een combinatie van woningen verduurzamen, energietransitie en kwalitatieve verbeteringen van de openbare ruimte. Te denken valt aan isoleren, energiebesparing, zonnepanelen, gasloos, minder verharding, meer groen en laadpalen. Is door sloop onbebouwde ruimte ontstaan? Gemeenten kunnen ook subsidie krijgen om deze ruimte te gebruiken om de gevolgen van het klimaat op te vangen. Bijvoorbeeld voor de aanleg van groenvoorzieningen of voorzieningen voor de afvoer en opvang van regenwater. Nieuw is ook de bonus voor projecten waar bouwmateriaal circulair wordt hergebruikt, zoals bestrating of vloer- en geveldelen.

Subsidie aanvragen

Gemeenten kunnen geld krijgen voor het vernieuwen van verouderde en vervallen woongebieden en voor de aanpak van leegstaande gebouwen door herbestemming, transformatie of sloop. Zij kunnen het geld geven aan partijen die hiervoor werk uitvoeren, als ze voldoen aan de voorwaarden.

Bent u benieuwd naar de voorwaarden van deze subsidie? U vindt meer informatie op SteenGoed Benutten – Uitvoeringsgereed en realiseren. Hier kunt u ook de subsidie aanvragen.

Terug naar nieuwsoverzicht