Werklocatie van de toekomst

Duivense Broek

Hoe ziet het bedrijventerrein van de toekomst eruit als het gaat om duurzaamheid, gezondheid, de ruimte, de ligging en vanuit sociaal en economisch oogpunt? We zijn op zoek naar de antwoorden op deze vragen. En naar hoe we ondernemers hierbij kunnen helpen zodat we samen werklocaties van de toekomst kunnen realiseren.

Omgevingsvisie

Er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Bedrijventerreinen hebben een belangrijke rol in het realiseren van de klimaatdoelstellingen, CO2 reductie en energiebesparing en -opwekking. We zetten daarom in op groene, slimme en sociale bedrijventerreinen. Dit sluit mooi aan bij de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Die beschrijft onze doelstelling voor werklocaties in Gelderland: ‘In 2050 zijn alle werklocaties duurzaam ingericht qua energie, klimaat en logistiek’.

Toekomstbestendig

Toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn terreinen waar bedrijven, overheden en beheerders samenwerken aan het pakken van kansen en het oplossen van knelpunten op het gebied van economie, duurzame energie, klimaat, gezondheid en ecologie. Met als doel een aantrekkelijker vestigingsklimaat te creëren en energieneutrale en klimaatbestendige bedrijventerreinen in 2050.

Werklocaties in Gelderland

De provincie Gelderland telt een groot aantal werklocaties. In totaal gaat om het om ruim 560 kleine en grote bedrijventerreinen. Ondernemers op deze terreinen zijn op verschillende manieren bezig met het duurzaam maken van hun terrein. De een is daar wat verder in dan de ander. De meeste ondernemers zijn er wel van overtuigd dat aandacht voor duurzaamheid steeds belangrijker wordt.

Wat doen ondernemers al?

Er zijn verschillende regelingen voor ondernemers waarvan ze gebruik kunnen maken als het gaat om het klaarmaken van hun werklocatie voor de toekomst:

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL heeft een aantal regelingen:

Wat doet de provincie?

We hebben in kaart gebracht in hoeverre bedrijventerreinen klaar zijn voor de toekomst. Het beeld dat dit opleverde is een goede basis voor de volgende fase in het streven naar toekomstbestendige bedrijventerreinen. Mocht u dit rapport willen inzien, kunt u dit opvragen via het vragenformulier.

Meer informatie 

Heeft u nu al vragen of wilt u een bijdrage leveren aan het toekomstbestendig maken uw bedrijventerrein? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.